Hulp Thuis

U wilt natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, in uw eigen vertrouwde omgeving. En ook al worden sommige dagelijkse taken misschien wat lastig voor u, met wat hulp van familie en vrienden komt u een heel eind. Maar wat als dat niet meer voldoende is of als u het idee heeft dat u teveel van hen vraagt? In dat geval kunnen wij een aantal taken van u overnemen of - op afstand - een oogje in het zeil houden. Voor langere tijd of voor even, totdat u ze zelf weer op kunt pakken.

Heeft u behoefte aan ondersteuning in het huishouden? Wij staan voor iedereen klaar.

Huishoudelijke hulp via de gemeente
Mocht het door omstandigheden lastig voor u zijn om uw huis zelf op orde te houden, dan kan de gemeente huishoudelijke hulp voor u regelen. Dat gebeurt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Wmo-loket van uw eigen gemeente. De gemeente onderzoekt dan hoeveel hulp u nodig heeft, wat u zelf nog kunt en of andere mensen u misschien kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al andere vormen van ondersteuning krijgt. Dit gebeurt tijdens een ‘keukentafelgesprek’ met u en eventueel mensen in uw omgeving. Een mantelzorger bijvoorbeeld. Voor de huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. De hoogte hiervan wordt door het CAK bepaald. 

Huishoudelijke hulp toelage (HHT)
Komt u niet voor een vergoeding in aanmerking vanuit de Wmo 2015? Dan heeft u als u woonachtig bent in de gemeente Veldhoven of Geldrop-Mierlo wellicht recht op een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van uw gemeente. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen via 040 2 308 408.