Niet tevreden?

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Maar mocht u niet tevreden zijn over onze zorgverlening dan horen wij dat graag van u. Wij willen u vragen om dit in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u door het invullen van het klachtenformulier contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker.

U kunt ook terecht bij de klachtenfunctionaris, via klachtenfunctionaris@zuidzorg.nl.
De klachtenfunctionaris helpt u de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht.

Het klachtenreglement van ZuidZorg vindt u hier.