Leuk werken

Bij ZuidZorg werk je in kleinschalige teams en bepaal je zelf, in afstemming met de cliënt, hoe je de zorg voor je cliënt inricht. Je krijgt regelruimte en je neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten van je werk en je team. Je kunt hierover sparren met je team en je krijgt ondersteuning bij je dagelijkse werk op maat. Onze medewerkers zijn professioneel en deskundig omdat we investeren in scholing en ontwikkeling.

"In de thuiszorg moet je kunnen handelen in onverwachte situaties, creatief omgaan met problemen bij de cliënten, zoeken naar grenzen en mogelijkheden en netwerken in de wijk om het beste eruit te halen voor de cliënt, met als doel de cliënt zolang mogelijk, op een verantwoorde manier thuis te houden in zijn of haar eigen omgeving."

Goede zorg

Een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg is ons ultieme doel, daarvoor werken wij ook samen met collega zorgaanbieders. Zorg wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt en mantelzorger. Wij werken met kleinschalige teams en proberen ervoor te zorgen dat de cliënt zo veel mogelijk dezelfde hulpverlener ziet. Ook zorgen wij voor bevoegd en bekwaam personeel door middel van scholing. Niet alleen technisch moet de zorg goed zijn, maar goede zorg is vaak ook preventieve zorg of het stimuleren van zelfredzaamheid van de cliënt. Wij passen innovaties toe om ons hierin te ondersteunen en ervoor te zorgen dat zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk blijft.

Financieel gezond

Wij willen zorg voor iedereen toegankelijk houden. De vraag naar zorg neemt toe en er ontstaat krapte in de budgetten. Daarom zijn wij een resultaatgerichte organisatie en voelen onze medewerkers zich verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen.