Organisatie

We zijn er voor iedereen
De kersverse mama met vragen over haar kleintje. Ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Alleenstaanden met behoefte aan sociale contacten. ZuidZorg is er voor iedereen!

ZuidZorg is een stichting en heeft de volgende dochterondernemingen: 

  • Stichting Ledenservice ZuidZorg
  • ConnectZorg B.V.
  • Stichting Allcare Oost Brabant
  • ZuidZorg Kraamzorg B.V.

Zij vallen allen onder dezelfde Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur leidt het gehele ZuidZorg-concern en bestaat uit Charles Laurey. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken en bestaat uit voorzitter Wim de Ruiter en vice-voorzitter Driek van Griensven en leden Carla Ottenhoff, Hetty van Velzen en Peter Knuvers. De taken en bevoegdheden van beide organen zijn wettelijk, statutair en in reglementen vastgelegd.

Voor medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten en medewerkers heeft ZuidZorg een cliëntenraad, een ondernemingsraad en een Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VAR).

Wij willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen die dat nodig hebben. Zeven dagen per week, 24 uur per dag staan wij voor u klaar. Altijd vertrouwd dichtbij. Waar en in wat voor situatie u zich ook bevindt.

Met onze zeven bedrijfsonderdelen (Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Hulp Thuis, Zorg Thuis, ZuidZorg Extra, Dieet en de ZuidZorg Winkel) leveren wij een zeer compleet aanbod.  

Organogram
Bekijk ons organogram hier.

Missie

ZuidZorg bevordert de gezondheid, zelfstandigheid en welzijn van alle mensen in de wijk.

Visie

ZuidZorg ondersteunt jong en oud in hun vertrouwde omgeving op het gebied van gezondheid en welzijn.Onze teams stimuleren cliënten met passende oplossingen, zodat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht het beste uit hun leven halen. Daarmee bevorderen we weerbaarheid, vitaliteit en zelfredzaamheid. We maken gebruik van moderne technologieën en werken intensief samen met eerstelijns en tweedelijns zorgpartners.

Kernwaarden
Deskundig zijn
Verantwoordelijkheid nemen
Vernieuwing toepassen
Samenwerking creëren

Kwaliteit
ZuidZorg is een professionele zorginstelling die op verschillende manieren het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg waarborgt:

Certificering
Stichting ZuidZorg voldoet aan de kwaliteitsnormen en is sinds 22 december 2006 HKZ en ISO 9001:2008 gecertificeerd voor het het uitvoeren van zorg-, dienst- en hulpverlening op het terrein van thuiszorg waaronder huishoudelijke verzorging, alphahulpbemiddeling, persoonlijke verzorging en verpleging, praktisch gespecialiseerde thuisbegeleiding, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedingsvoorlichting en dieetadvisering, uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen en hieraan gerelateerde ondersteunende diensten.

Leveringsvoorwaarden:
Bekijk onze leveringsvoorwaarden.

Klachten:
Bent u ontevreden over onze dienstverlening, dan vermelden we u graag naar de pagina meldingen.


Lees meer