Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de cliënten van ZuidZorg. De cliëntenraad bestaat uit betrokken vrijwilligers met zeer uiteenlopende achtergronden.U kunt de cliëntenraad bereiken via e-mail: clientenraad@zuidzorg.nl, of per post: Cliëntenraad ZuidZorg, Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven.

Waar staat de cliëntenraad voor?
De cliëntenraad streeft naar een zo goed mogelijke zorg en dienstverlening voor de cliënten. Dat betekent dat zij:
• de gemeenschappelijke cliëntbelangen behartigt
• u als cliënt zonodig informeert over belangrijke zaken 
• gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen die voor u van belang zijn aan de bestuurder. In de Wet op de Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen (WMCZ, sinds 1996) is dit vastgelegd.

Waarvoor kunt u de cliëntenraad benaderen?
Het is voor de cliëntenraad van belang te weten wat er leeft onder de cliënten van ZuidZorg. U kunt contact opnemen als u vragen, opmerkingen en suggesties heeft voor verbetering van de zorg en dienstverlening. 

Cliëntenraadpleging
ZuidZorg vindt het belangrijk om te weten of cliënten tevreden zijn over haar dienstverlening. Daarom doet ZuidZorg elke twee jaar mee aan de cliëntenraadpleging (benchmark) die door onze brancheorganisatie ActiZ wordt gehouden. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om onze organisatie en dienstverlening te verbeteren. Klik hier voor het resultaat van de laatste cliëntenraadpleging: Spiegelraadpleging: Spiegelrapportage van ActiZ 2016.

Werkplan 2017
De Cliëntenraad maakt jaarlijks een werkplan voor de activiteiten in het betreffende kalenderjaar. Bekijk hier het werkplan voor 2018.

Samenstelling cliëntenraad
Mevrouw Simone Nijhof, voorzitter
De heer Godert-Jan van Meijl, vicevoorzitter
De heer John Geven
De heer Ed Holtzer
De heer Joop Hunting
Mevrouw Monique Jacobs
De heer Jan van de Rijt
De heer John Voorbraak
De heer Harry van Will

Jaarverslag cliëntenraad 2017:
Bekijk het jaarverslag 2017 van de cliëntenraad.