Aanvragen

Behandeling valt onder de Wlz (Wet langdurige zorg) en de ZW (Zorgverzekerings Wet). U kunt contact opnemen met uw zorgcoördinator of met ons team Indicatieverwerking op 040 2 308 500. U kunt dan in alle rust uw situatie toelichten en aangeven welke hulp u wenst.