Gemeentelijke subsidie

Onderstaand een overzicht van de gemeentelijke subsidies (HHT of dienstencheque) binnen ons werkgebied:

Gemeente Bijdrage cliënt Doelgroepen Interesse
Bergeijk€15,00 eigen bijdrage Alle inwoners van Bergeijk kunnen hiervan gebruik maken.
- Max. 3 uur per week
Neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408
Best€13,50 eigen
bijdrage
 In Best kunt u van deze regeling gebruik maken wanneer:
- u vanwege het nieuwe Wmo-beleid minder hulp krijgt dan voorheen.
- u mantelzorger bent.
Neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408
Bladel€15,00 eigen bijdrage Alle inwoners van Bladel kunnen hiervan gebruik maken.
- Max. 3 uur per week
Neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408
Cranendonck€15,00 eigen bijdrage

U kunt gebruik maken van deze regeling wanneer:
- u voorheen een HH1 indicatie voor
lichte huishoudelijk hulp had of zou hebben gekregen.
- mogelijk kunt aanvullend gebruik maken van een financieel vangnet via uw gemeente.

Neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408
Eersel€15,00 eigen bijdrage Alle inwoners van Eersel kunnen hiervan gebruik maken.
- Max. 3 uur per week
Neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408
Eindhoven€13,50 eigen bijdrage U komt in aanmerking voor 'het huishoudtientje' wanneer:
- u ouder bent dan 60 jaar
- mantelzorger bent (minimaal 3 dagen per week en meer dan 8 uur per week)
- u alleenstaande ouder bent met kinderen onder de 18 jaar
- u een Wmo-indicatie heeft maar graag meer uren wenst en u past in bovengenoemde doelgroep.
- Max. 2 uur per week
Neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408
Geldrop-Mierlo€13,50 eigen bijdrage U kunt gebruik maken van deze regeling wanneer:
- u ouder bent dan 75 jaar
- mantelzorger bent (minimaal 3 dagen per week en meer dan 8 uur per week)
- u een Wmo-indicatie heeft en graag gebruik wilt maken van plusdiensten.
Neem contact op met ZuidZorg
via 040-2 308 408
Heeze-
Leende
€15,00 eigen bijdrage

U kunt gebruik maken van deze regeling wanneer:
- u voorheen een HH1 indicatie voor
lichte huishoudelijk hulp had of
zou hebben gekregen.
- mogelijk kunt aanvullend gebruik maken van een financieel vangnet via uw gemeente.

Neem contact op met ZuidZorg
via 040-2 308 408
Helmond€10,00 eigen bijdrage U kunt gebruik maken van deze regeling wanneer u:
- ouder bent dan 70 jaar
- mantelzorger bent (minimaal 3 dagen per week en meer dan 8 uur per week)
- een kwetsbare burger bent
- u een Wmo-indicatie heeft en graag gebruik wilt maken van plusdiensten.
Neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408
Nuenen Nog geen informatie beschikbaar. Neem contact op met uw gemeente
Oirschot€15,00 eigen bijdrage Alle inwoners van Oirschot kunnen hiervan gebruik maken.
- Max. 2 uur per week
Neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408
Reusel de Mierden De gemeente Reusel de Mierden heeft geen aparte regeling. Neem contact op met uw gemeente.
Son en Breugel€10,00 eigen bijdrage in 2015

€15,00 eigen bijdrage in 2016
U kunt van deze regeling gebruik maken wanneer:
- u mantelzorger bent
- u een kwetsbare burger bent maar geen huishoudelijke hulp via de Wmo ontvangt
- u vanwege gemeentelijk beleid niet meer in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp via de Wmo.
Neem contact op met het Centrum Maatschappelijke Deelname via 0499-491 491
Valkenswaard€15,00 eigen bijdrage

U kunt gebruik maken van deze regeling wanneer:
- u voorheen een HH1 indicatie voor
lichte huishoudelijk hulp had of zou hebben gekregen.
- mogelijk kunt aanvullend gebruik maken van een financieel vangnet via uw gemeente.

Neem contact op met ZuidZorg via 040-2 308 408
Veldhoven€15,00 eigen bijdrage Alle inwoners van Veldhoven kunnen van deze regeling gebruik maken.
- Max. 2 uur per week
Neem contact op met uw gemeente.
Waalre Eigen bijdrage afhankelijk van draagkracht (max. €15,00 per uur) U kunt van deze regeling gebruik maken wanneer:
- u door uw gemeente wordt doorverwezen naar particuliere huishoudelijke hulp en dit niet kunt betalen en u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand (toetsing door gemeente)
- Max. 2 uur per week
Neem contact op met uw gemeente.