Kosten

Zorgverzekerings Wet
Heeft u een indicatie van de wijkverpleegkundige binnen de zorgverzekerings wet dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten. U betaalt voor deze zorg geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Wet landurige zorg
Als u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) binnen de Wlz (Wet langdurige Zorg) heeft, betaalt de overheid deels de kosten. Het andere deel betaalt u zelf: de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Naar uw vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt niet gekeken. De overheid bepaalt hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Facturering
De betaling van de eigen bijdrage loopt ook via de overheid. U ontvangt maandelijkse een factuur voor uw eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ).
Bereken hier zelf uw eigen bijdrage www.hetcak.nl


Geen indicatie
Ook als u geen indicatie heeft, kunt u onze diensten inhuren. U betaalt de kosten van de zorg dan volledig zelf. Wanneer u meer informatie hierover wilt, kunt u contact met ons opnemen op 040 - 2 308 408. Wij vertellen u er graag meer over.