Aanvragen

Palliatief terminale verpleging valt -afhankelijk van uw situatie- onder uw ziektekostenverzekering of onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor verpleging, moet u eerst een indicatie aanvragen. Neem daarvoor contact op met ons team indicatieverwerking op 040 – 2 308 500. U kunt dan in alle rust uw situatie toelichten en aangeven welke hulp u wenst. Vervolgens zal het team indicatieverwerking uw vraag doorspelen naar de juiste persoon of instantie: de wijkverpleegkundige of het CIZ.

Wanneer u bovenop de geïndiceerde zorg, extra zorg wilt, kunt u deze altijd bij ZuidZorg aanvragen. De kosten hiervoor betaalt u dan zelf.