Aanvragen

Persoonlijke verzorging wordt - afhankelijk van uw situatie- vergoed door
  • uw ziektekostenverzekeraar (aanspraak wijkverpleging)
  • de Wlz (Wet langdurige zorg)
  • de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • of uzelf (particulier)

Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor persoonlijke verzorging, heeft u een indicatie nodig.

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons team indicatieverwerking op
040 – 2 308 500.

U kunt dan in alle rust uw situatie toelichten en aangeven welke hulp u wenst. Vervolgens zal het team indicatieverwerking uw vraag doorspelen naar de juiste persoon of instantie: de wijkverpleegkundige, het CIZ of de gemeente.

Wanneer u bovenop de geïndiceerde zorg, extra zorg wilt, kunt u deze altijd bij ZuidZorg aanvragen. De kosten hiervoor betaalt u dan zelf.

Voor meer informatie belt u 040- 2 308 408.