Aanvragen

Thuiscoaching aan vragen kan op twee manieren:

Als u of uw hulpverlener denkt dat een Thuiscoach kan helpen bij uw dagelijkse taken, naam dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Een generalist of het sociale wijkteam van uw gemeente bepaalt eerst welke zorg nodig is. U kunt hierbij zelf aangeven dat uw voorkeur uitgaat naar ZuidZorg.

Als de vragen of problemen uw kind betreffen, kan een huisarts of andere medisch specialist ook rechtstreeks verwijzen.