Hulpverlenersinformatie

Samenwerking met professionele hulpverleners
De cliëntsystemen waarin de Thuiscoach werkzaam is, hebben vaak te maken met meerdere hulpverleners. Daar waar de meeste hulpverlening zich vooral richt op het psychisch ondersteunen van de cliënt, richt de Thuiscoach zich met name op de praktische ondersteuning. Thuiscoaching is hierin uniek. Dit maakt deze dienst dan ook aansluitend op, of aanvullend, aan uw dienstverlening. Door de problematiek samen op te pakken, wordt de cliënt optimaal geholpen. Samenwerking tussen Thuiscoach en uw medewerkers is hierbij noodzakelijk.

De Thuiscoaches kunnen helpen bij:
 • Overspannenheid, depressies of angsten in het dagelijks leven
 • Zelfstandig leven met een psychiatrische aandoening
 • Opvoedingsvragen
 • Zelfstandig leven met beginnende dementie
 • Ingrijpende veranderingen in het leven, zoals echtscheiding of overlijden
 • Het organiseren van het huishouden of de financiën
 • Zelfstandig leven met verslavingsproblemen
 • Opbouwen van sociale contacten
De Thuisondersteuners kunnen helpen bij:
 • Het verzorgen van - en oppassen op - baby's en kinderen
 • Kinderen naar school brengen en van school ophalen
 • Licht huishoudelijke werkzaamheden, zoals stofzuigen en strijken
 • Het doen van de boodschappen