Kosten

Een deel van de kosten moet u zelf betalen: de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Naar uw vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt niet gekeken. Ook moet u invullen of u Wlz-zorg krijgt zoals bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of verpleging. Anders betaalt u misschien teveel eigen bijdrage. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van de eigen bijdragen. Per gemeente kan dit dus verschillend zijn.

Facturering
U ontvangt maandelijkse een factuur voor uw eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). Bereken hier zelf uw eigen bijdrage www.hetcak.nl.