Persoonsgebonden budget

Wanneer u recht heeft op zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wlz (Wet langdurige zorg) of de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning) kunt u kiezen voor zorg in natura of voor een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Zorg in natura
De meeste mensen kiezen voor zorg in natura. Zorg in natura wil zeggen dat de zorg die u van de zorgverlener ontvangt via uw zorgverzekeraar wordt betaald. De kosten worden door uw zorgverzekeraar rechtstreeks vergoed aan de zorgverlener. U betaalt eventueel een eigen, inkomensafhankelijke bijdrage.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Met een Persoonsgebonden Budget krijgt u fictief een geldbedrag in handen, waarmee u ook zelf de zorg kunt inkopen. U bent daarbij vrij om te bepalen hoe het geld besteed wordt: bij één of meerdere zorginstellingen. Of bijvoorbeeld door mantelzorgers (familie, vrienden, bekenden) te betalen voor het verlenen van (een deel van) de zorg. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de opdracht om de zorgverlener te betalen. De SVB betaalt de zorgverlener op basis van een factuur die u persoonlijk van ons ontvangt. U ondertekent deze factuur en stuurt deze naar de SVB. Een PGB geeft u hiermee een grotere regie, maar betekent ook een grotere verantwoordelijkheid. Over de uitgave van het PGB moet u namelijk verantwoording afleggen aan de gemeente en/of de zorgverzekeraar, het Zorgkantoor en aan de Belastingdienst. Hiervoor moet u onder meer een administratie bijhouden.

ZuidZorg biedt ten aanzien van Zvw en Wlz in beperkte mate zorg op basis van PGB. Bel met het team thuiscoaching op 040 8 806 490 om de mogelijkheden te bespreken.