VTT-team

Iedereen wil na ziekenhuisopname zo snel mogelijk weer naar huis. Dat dit verantwoord moet zijn, spreekt voor zich. In het geval van specialistische medische handelingen, schakelen wij het Verpleegkundig Thuiszorg Team (VTT) in.

Zij zijn opgeleid in het verrichten van specialistische medische- en verpleegkundige handelingen in de thuissituatie. U kunt hierbij denken aan het toedienen van medicijnen via infuus en pijnbestrijding. Daarnaast zijn zij ervaren in het steunen en begeleiden van cliënten met een ingrijpende ziekte.

Ziekenhuis verplaatste zorg

Wij kunnen ons voorstellen dat u liever gewoon thuis bent dan in het ziekenhuis. Ook al is uw ziekte nog zo ernstig. Thuis is het gewoon prettiger en vertrouwder. In bepaalde gevallen is het heel goed mogelijk om gewoon thuis de zorg te krijgen die u nodig heeft.

Lees meer