Wat doen wij?
 • Infuustherapie via PAC, Perifeer infuus, CVC
  • Vochttoediening
  • Parenterale voeding
  • Medicatie
 • Centraal Veneuze Catheter
  • PICC
  • Hickmann
  • Subclavia
  • Port-A-Cath (PAC)
 • Perifeer infuus
  • Inbrengen perifere infuus
 • Bloedafname via PAC en Centraal Veneuze Catheter
 • Palliatieve zorg:
  • Terminale zorg
  • Palliatieve sedatie
  • Medicatie in de terminale fase
 • Pijnbestrijding/Symptoombestrijding:
  • Epiduraal
  • Intratheceaal
  • Subcutaan
  • Intraveneus
 • Sondevoeding bij voedingsproblematiek:
  • Neus/maagsonde
  • PEG/PRG
  • Jejunostomie
  • Mic-key button
 • Drainzorg:
  • Wonddrain
  • Ascitesdrain
  • Pleuradrainage
  • Galblaasdrain
  • Leverdrain
  • Drainspoelen
 • Katheterzorg:
  • Blaaskatheter
  • Nefrostomiekatheter
  • Suprapubisch katheter
 • Duodopapomp
 • Diabeteszorg
 • Specialistische wondzorg/behandeling
 • Thuisbeademing
  • Non-invasieve beademing
  • Invasieve beademing (tracheostoma)
  • Longvolume rekruterende technieken
 • Tracheazorg na laryngectomie/tracheotomie
 • Begeleidingshuisbezoeken
  • Oncologische zorg
 • Stomazorg