Vergoedingen

Uw basisverzekering vergoedt drie uur dieetbehandeling per jaar. Maakt uw behandeling deel uit van een zorgprogramma (diabetes mellitus, COPD of hart- en vaatziekten), dan wordt deze geheel vergoed. U betaalt dan geen eigen risico. Daarnaast vergoeden veel verzekeraars dieetbehandeling vanuit de aanvullende verzekering.

Wat betekent dit concreet?

Cliënten die opgenomen zijn in zorgprogramma's (Diabetes Mellitus, COPD of hart- en vaatziekten)
Het maximum van drie behandeluren dieetadvisering is niet van toepassing. Binnen de ketenzorg ontvangt de cliënt dieetadvisering volgens de zorgstandaard, rekening houdend met individuele kenmerken. Hierbij geldt geen eigen risico.

Cliënten die niet opgenomen zijn in zorgprogramma’s
Cliënten kunnen gebruik maken van maximaal drie behandeluren via de basisverzekering. In deze situatie geldt het eigen risico wel. Tevens kan men aanspraak maken op de aanvullende verzekering.

Kinderen
Dieetadvisering gericht op kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot maximaal 3 uur. Het eigen risico wordt hier niet aangesproken.

Welke vergoedingen hanteert uw zorgverzekeraar?
Bij Independer kunt u een overzicht vinden van de vergoedingen per zorgverzekeraar. Zo kunt u nazoeken welke vergoedingen uw zorgverzekeraar hanteert voor dieetadvisering.

Wilt u een nieuwe zorgverzekering?
Eenmaal per jaar (op 1 januari) mag u wisselen van zorgverzekering. Via Independer kunt u online bijna alle zorgverzekeringen vergelijken. In een paar minuten heeft u de zorgverzekering gevonden die het beste voldoet aan uw wensen.