Mantelzorgondersteuning

Onze mantelzorgondersteuning bestaat in de eerste plaats uit advies over de verzorging van uw naaste en hulp bij het organiseren van de zorg. Door goed af te spreken wie wat doet, kunnen we samen veel voor hem of haar betekenen. Maar naast de mantelzorg heeft u ook nog uw eigen huishouden, werk en gezin. Hoe combineert u al die taken zonder uzelf voorbij te lopen? Ook hierin wijzen wij u graag de weg.


Informatie en advies
Heeft u vragen over de verzorging van uw naaste? Of het aanvragen van zorg of hulp thuis? Kom dan naar het gratis spreekuur van onze wijkverpleegkundige bij u in de buurt of stel uw vraag aan de dienstenbemiddelaar van ZuidZorg Extra.

  • Inloopspreekuren wijkverpleegkundige
  • Of stuur een e-mail naar mantelzorgondersteuning@zuidzorg.nl
  • Of klik hier voor een aantal praktische tips en adviezen
  • Ondersteuningsgroepen voor familieleden en mantelzorgers van dementerende ouderen:
    In 8 bijeenkomsten worden in samenwerking met het lokale steunpunt mantelzorg veel onderwerpen rond dementie besproken en wordt aandacht besteed aan de rol van de mantelzorger. De bijeenkomsten worden georganiseerd in het voor- en het najaar in Eindhoven en in Nuenen en de gevraagde bijdrage is € 40,- . Meer informatie via 040-2308538 of info@zuidzorgextra.nl


Praktische hulp
Wij nemen graag één of meer praktische taken van u over. Zo houdt u meer tijd over voor de échte zorg voor uw naaste én voor uzelf.


Even tijd voor uzelf
Even tijd voor uzelf is waardevol. U komt tot rust en kunt zichzelf weer helemaal opladen voor de soms zware zorgtaken. ZuidZorg biedt twee vormen van vervangende zorg.  

 

Handige sites

Goed om te weten!

De zorg verandert voortdurend. Steeds meer zal zorg thuis worden aangeboden. En de thuiszorg wordt steeds meer afgestemd op wat mensen zelf nog kunnen en wat familie, vrienden en buren kunnen en willen doen. Wat betekent dit voor u persoonlijk? En voor uw ouders of kinderen? U leest het allemaal in het ZuidZorg Extra magazine. Zo volgt u de ontwikkelingen op de voet!