Wie zijn wij?

Groeit mijn kindje wel goed? Wanneer mag ik hem/haar voor het eerst een boterham geven? Wanneer gaat hij/zij de eerste woordjes spreken? Dit soort vragen komen allemaal voorbij in de eerste vier levensjaren van je kind. In deze vier jaar gebeurt en verandert er zo veel, dat wij ons goed kunnen voorstellen dat je met vragen zit. Met al deze vragen kun je terecht bij het consultatiebureau. Hier volgen onze artsen en verpleegkundigen de groei en ontwikkeling van je kind op de voet en zij kunnen je dus goed van tips en adviezen voorzien. Hierbij vinden we jouw eigen inbreng heel belangrijk. Niemand kent jouw kindje beter dan jij zelf! Samen kijken we wat jouw kleintje nodig heeft om onbezorgd (op) te groeien. 

JGZ 3.0

Op 1 juli 2017 is het project Platform JGZ 3.0 gestart dat uitgaat van de nieuwe focus op JGZ-ontwikkelingen vanuit leidende klantbehoefte. Vanuit de klantgedachte zijn de dromen van JGZ-professionals, ketenpartners en ouders gebundeld in innovatieve 11 deelprojecten, die vallen onder 4 hoofdthema’s:

1. JGZ Samen
2. Op Maat
3. Online
4. Dichtbij. 

Bij de projecten zijn in totaal 50 medewerkers actief betrokken, die werkzaam zijn bij ZuidZorg en Zorgboog. 

Zorg voor jeugd

In Zuidoost Brabant werken gemeenten met het signaleringssysteem 'Zorg voor Jeugd'.
Problemen bij kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar kunnen hiermee al vroeg gesignaleerd en aangepakt worden. Het signalerings-
systeem laat zien welke instanties betrokken zijn bij een kind of jongere.

Meer weten? Vraag om informatie bij je gemeente. 
Of, zeker zo makkelijk, op ons consultatiebureau.