Cliëntenraad

ZuidZorg heeft een Cliëntenraad. Dat is een raad van mensen met verschillende achtergronden die de belangen behartigen van alle cliënten van ZuidZorg.

Je kunt de Cliëntenraad zien als een spreekbuis voor cliënten: de cliëntenraadsleden pakken signalen op en zorgen ervoor dat die signalen bij ZuidZorg terecht komen. Ook praat de Cliëntenraad mee over thema’s die actueel zijn en bij belangrijke veranderingen in de organisatie. Zo kijkt de Cliëntenraad wat die ontwikkelingen betekenen voor de kwaliteit van zorg aan cliënten van ZuidZorg. De Cliëntenraad is er echter niet om individuele wensen te behandelen of klachten op te lossen.

Aandacht voor alle cliënten

Harry van Will, voorzitter Cliëntenraad

'Als Cliëntenraad van ZuidZorg geven wij aan de belangen van cliënten oprechte aandacht. Wij horen graag hoe jij de zorg ervaart en of dit naar wens verloopt. Door jouw ervaringen en verwachtingen te bundelen, kunnen wij de raad van bestuur en het management van ZuidZorg nog beter adviseren over wat goed gaat en wat beter kan. Graag horen wij jouw wensen!'

Even voorstellen

De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit zes leden:

 • Harry van Will - Voorzitter
 • Paul Hoogenberk - Vicevoorzitter
 • Petra Rijnten - Ambtelijk Secretaris
 • Monique Jacobs - Lid
 • José van Bree - Lid
 • Theo van Stiphout - Lid
 • John Geven - Lid

Samen zetten zij zich in voor de belangen van cliënten van ZuidZorg.

Meer informatie?

Heb je een vraag of wil je meer informatie?
Stuur een mail aan:
Clientenraad@zuidzorg.nl

of per post:
Cliëntenraad ZuidZorg
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven

Het jaar 2022

2022 was een jaar dat menigeen veel hoofdbrekens heeft gekost. De inmiddels gekende coronapandemie sloeg nog steeds wild om zich heen met een ongewis uitzicht op beter. Menigmaal moesten er tandjes worden bij geschakeld. Dit vergde van het bestuur en managementteam, maar meer nog van de wijkverpleging veel bijsturingen om aan alle cliënten toch de noodzakelijke kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren.

Door de bestuurder en het managementteam werden we goed en bovenal tijdig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen ZuidZorg. Zo ontvingen we goed voorbereide adviesaanvragen en konden wij onze adviezen aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geven. Deze zijn positief-kritisch ontvangen, waarbij verbeteracties en ongevraagd advies van onze kant zeker niet werden geschuwd.

Kortom, het was weer een zeer bewogen jaar. Wij spreken daarom ook graag onze dank uit aan alle medewerkers van ZuidZorg, die ervoor zorgden dat ook in 2022 iedereen weer van goede en tijdige zorg werd voorzien. Chapeau!

Het jaar 2023

2023 wordt het jaar van verdere verbetering van de kwaliteit van thuiszorg door zorginnovatie. Het gebruik van zorginnovatie biedt voor zowel de cliënten als de zorgprofessionals veel voordelen. De Cliëntenraad zal in acht vergaderingen spreken over diverse actuele onderwerpen, zoals:

 • inzet en omgaan met vrijwilligers en mantelzorgers;
 • verantwoorde en efficiënte invoering van zorginnovatie;
 • werving van zorgprofessionals;
 • eigen cliënttevredenheidsonderzoek.

In het cliënttevredenheidsonderzoek vragen wij cliënten hoe zij de zorg ervaren en wat de mogelijke verbeterpunten zijn. En ook in 2023 zal onze informatieve folder door de ZuidZorg professionals onder alle nieuwe cliënten worden uitgedeeld. Naast de bestuurder en het managementteam nodigen wij graag zorgprofessionals uit om ons op de hoogte te houden over huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de zorg.

Samen met de verantwoorde groei van ZuidZorg zal 2023 gekenmerkt worden door initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de kwaliteit van de zorg aan onze cliënten. Ook daar zorgen wij voor!

Langer op een prettige en veilige manier thuis wonen.