Cliëntenraad

ZuidZorg heeft een Cliëntenraad. Dat is een raad van mensen met verschillende achtergronden die de belangen behartigen van alle cliënten van ZuidZorg.

Je kunt de Cliëntenraad zien als een spreekbuis voor cliënten: de cliëntenraadsleden pakken signalen op en zorgen ervoor dat die signalen bij ZuidZorg terecht komen. Ook praat de Cliëntenraad mee over thema’s die actueel zijn en bij belangrijke veranderingen in de organisatie. Zo kijkt de Cliëntenraad wat die ontwikkelingen betekenen voor de kwaliteit van zorg aan cliënten van ZuidZorg. De Cliëntenraad is er echter niet om individuele wensen te behandelen of klachten op te lossen.

Aandacht voor alle cliënten

Harry van Will, voorzitter Cliëntenraad

'Als Cliëntenraad van ZuidZorg geven wij aan de belangen van cliënten oprechte aandacht. Wij horen graag hoe jij de zorg ervaart en of dit naar wens verloopt. Door jouw ervaringen en verwachtingen te bundelen, kunnen wij de raad van bestuur en het management van ZuidZorg nog beter adviseren over wat goed gaat en wat beter kan. Graag horen wij jouw wensen!'

Even voorstellen

De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit zes leden:

  • Harry van Will - Voorzitter
  • Paul Hoogenberk - Vicevoorzitter
  • Petra Rijnten - Ambtelijk Secretaris
  • Monique Jacobs - Lid
  • José van Bree - Lid
  • Theo van Stiphout - Lid
  • John Geven - Lid

Samen zetten zij zich in voor de belangen van cliënten van ZuidZorg.

Meer informatie?

Heb je een vraag of wil je meer informatie?
Stuur een mail aan:
Clientenraad@zuidzorg.nl

of per post:
Cliëntenraad ZuidZorg
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven

Langer op een prettige en veilige manier thuis wonen.