Cliëntenraad

ZuidZorg heeft een Cliëntenraad. Dat is een raad van mensen met verschillende achtergronden die de belangen behartigen van alle cliënten van ZuidZorg.

Je kunt de Cliëntenraad zien als een spreekbuis voor cliënten: de cliëntenraadsleden pakken signalen op en zorgen ervoor dat die signalen bij ZuidZorg terecht komen. Ook praat de Cliëntenraad mee over thema’s die actueel zijn en bij belangrijke veranderingen in de organisatie. Zo kijkt de Cliëntenraad wat die ontwikkelingen betekenen voor de kwaliteit van zorg aan cliënten van ZuidZorg. De Cliëntenraad is er echter niet om individuele wensen te behandelen of klachten op te lossen.

Aandacht voor alle cliënten

Harry van Will, voorzitter Cliëntenraad

'Als Cliëntenraad van ZuidZorg geven wij aan de belangen van cliënten oprechte aandacht. Wij horen graag hoe jij de zorg ervaart en of dit naar wens verloopt. Door jouw ervaringen en verwachtingen te bundelen, kunnen wij de raad van bestuur en het management van ZuidZorg nog beter adviseren over wat goed gaat en wat beter kan. Graag horen wij jouw wensen!'

Even voorstellen

De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit zes leden:

 • Harry van Will - Voorzitter
 • Paul Hoogenberk - Vicevoorzitter
 • Petra Rijnten - Ambtelijk Secretaris
 • Monique Jacobs - Lid
 • José van Bree - Lid
 • Theo van Stiphout - Lid
 • John Geven - Lid

Samen zetten zij zich in voor de belangen van cliënten van ZuidZorg.

Meer informatie?

Heb je een vraag of wil je meer informatie?
Stuur een mail aan:
Clientenraad@zuidzorg.nl

of per post:
Cliëntenraad ZuidZorg
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven

Het jaar 2021

2021 was een jaar die menigeen veel hoofdbrekens heeft gebracht. De inmiddels gekende coronapandemie sloeg nog steeds wild om zich heen met een ongewis uitzicht op beter. Menigmaal moesten er tandjes worden bijgeschakeld. Dit vergde van het bestuur en managementteam, maar meer nog van de wijkverpleging veel bijsturingen om aan alle cliënten toch de noodzakelijke kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren. Chapeau!

Door de bestuurder en het managementteam werden wij goed en bovenal tijdig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen ZuidZorg. Zo ontvingen we goed voorbereidde adviesaanvragen en konden wij onze adviezen aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geven. Deze zijn positief-kritisch ontvangen, waarbij verbeteracties en ongevraagd advies van onze kant zeker niet worden geschuwd.

Kortom, het was een zeer bewogen jaar en graag spreken wij daarom ook onze dank uit aan de medewerkers van ZuidZorg, die ook in 2021 iedereen weer goede zorg verleende.

Het jaar 2022

2022 zal hopelijk het jaar worden waarin het alsmaar muterende coronavirus niet meer zo’n schadelijke prominente rol zal spelen in onze samenleving. Het is ook het jaar van verdere uitbouw van ZuidZorg met een verantwoordde groei van zorgprofessionals.

Ook dit jaar zal de cliëntenraad in acht vergaderingen spreken over diverse actuele onderwerpen, zoals:

 • inzet en omgaan met vrijwilligers en mantelzorgers,
 • inzet van zorg-innoverende technieken,
 • werving van zorgpersoneel,
 • behoefte aan meer zichtbaarheid.

In het kader van meer zichtbaarheid, transparantie en het vergroten van de bekendheid van de cliëntenraad, zal in de loop van dit jaar onze informatieve folder onder alle cliënten worden uitgedeeld.

Naast de verantwoordde groei van ZuidZorg zal dit jaar ook gekenmerkt worden door initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de cliëntenzorg. Ook daar zorgen wij voor!

Langer op een prettige en veilige manier thuis wonen.