Corona

Wat doet ZuidZorg?

ZuidZorg volgt de ontwikkelingen op de voet, zodat we tijdig en correct kunnen handelen richting cliënten, mantelzorgers en medewerkers. We werken nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere VVT organisaties in de regio. We volgen nauwgezet de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD

Voor informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij naar: https://zuidzorgjgz.nl/corona-updates/


Bedankt!

De wereldwijde corona-bestrijding vraagt het uiterste van eenieder. Zeker van alle professionals in de zorg. Nooit eerder zijn er zulke drastische maatregelen genomen. Maatregelen met een enorme impact op het leven van ons allemaal. En tegelijkertijd is het hartverwarmend om te zien hoe groot de saamhorigheid is! We begrijpen dat alle maatregelen het uiterste vragen van onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun familie en mantelzorgers. We zijn iedereen dan ook erg dankbaar voor de medewerking!Wijkzorg

Professionele zorg maar dan gewoon thuis

Meer info

Thuiscoaching

Samen krijgen wij het dagelijks leven weer op de rit
Meer info

Ledenorganisatie

Word lid en ontvang vele kortingen en voordelen

Meer info


Gaat de zorg gewoon door?

ZuidZorg spant zich maximaal in om iedereen van de nodige zorg te voorzien. Daarmee trachten wij ziekenhuisopnamen te voorkomen en mensen in hun thuissituatie te ondersteunen. Gezien de ernst van de ontwikkelingen, kan het zo zijn dat in sommige gevallen de zorg uitgesteld of afgebouwd moet worden. Dat zal dan altijd in overleg met de cliënten en familie/mantelzorgers besproken worden.

Daarnaast hebben wij ook mogelijkheden om onze cliënten op afstand te helpen door de inzet van Beeldzorg. Dit gaat via een speciale app waarmee de cliënt vanuit huis beeldcontact kan hebben met een verpleegkundige. Klik hier voor meer informatie. 

Meer informatie?

Op de website van het RIVM en de GGD vindt u alle benodigde informatie over het coronavirus. Met vragen kunt u ook terecht bij de landelijke corona-infolijn: tel. 0800 - 1351.

ConnectZorg (Zorgcentrale)

24/7 bereikbaarheid, personenalarmering en zorg of afstand
Meer info

Maaltijden via ZuidZorg

Onze bezorgers brengen de lekkerste maaltijden bij u thuis!
Meer info