ThuisCoaching aanvragen

Heb je moeite om de dagelijkse routine in huis weer op te pakken? Of is er iemand in je omgeving die baat heeft bij onze ondersteuning? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente waar je woont.

Thuiscoaching wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. De Wmo-consulent bepaalt dan of je in aanmerking komt voor een verwijzing.

ThuisCoaching is er ook voor

Ondersteuning voor je kind

Heb je ondersteuning nodig voor je kind? Dan kun je ook een verwijzing krijgen via de huisarts, de jeugdarts of een medisch specialist. Je kunt dat met je arts bespreken.

Als je een verwijzing hebt voor thuiscoaching, kun jezelf je voorkeur aangeven voor ThuisCoaching van ZuidZorg.

Ouderdomsklachten en dementie

Ook bij ouderdomsklachten of beginnende dementie kun je begeleiding vragen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Vraag dan bij je huisarts om contact met een Zorgtrajectbegeleider. Zij regelen de gewenste begeleiding. 

Ik kon altijd eerst mijn verhaal kwijt.