ThuisCoaching traject

Aan het begin van het traject bepalen we hoe de begeleiding eruit gaat zien en welke hulpverlener het best bij de situatie past.

Dat kan alleen een Thuiscoach zijn, maar ook een Thuiscoach samen met een Thuisondersteuner. De Thuiscoach is degene die de ondersteuning coördineert en de Thuisondersteuner richt zich op de praktische, uitvoerende zaken.

Zo ziet het traject eruit

Samen in gesprek

Samen gaan we in gesprek over wat er nodig is en spreken we kleine, haalbare stappen af. We maken duidelijke afspraken over wat we gaan doen en welke inzet we van elkaar verwachten. Deze afspraken leggen we vast in een plan. Daarbij is ons vertrekpunt altijd hetzelfde: we kijken wat er goed gaat en hoe we dat verder kunnen uitbreiden.

Praktische begeleiding

Vervolgens gaan we op een praktische manier te werk om die stappen ook daadwerkelijk te zetten. En zo steeds meer grip te krijgen op het leven. Wij beperken ons dus niet tot praten, maar stropen de mouwen op en doen mee.

 

Aantal uren

Het aantal uur begeleiding dat nodig is stemmen we af op jouw situatie en moet overeenkomen met het aantal uren dat door de gemeente is vastgesteld. Er is veel mogelijk in de afspraken die je maakt met de Thuiscoach. Stel, je hebt recht op Thuiscoaching voor 2 uur in de week. Dan kun je samen afspreken dat de Thuiscoach 1 keer per week 2 uur op huisbezoek komt of juist 2 keer 1 uur op verschillende dagen.

Inzet door anderen

En signaleren wij dat er inzet van andere (zorg-)organisaties nodig is? Dan betrekt de Thuiscoach de juiste organisatie daarbij, uiteraard doen we dat altijd in overleg.

Ik heb mijn zelfstandigheid teruggekregen. 

Video Hometraining

De begeleiding van ThuisCoaching is divers. We komen bij mensen thuis, maar we maken ook gebruik van de mogelijkheid tot beeldbellen. Soms zetten we ook Video Home Training in bij onze begeleiding aan gezinnen met vragen en/of problemen in de opvoeding. We filmen bepaalde contactmomenten tussen ouders en kind, waarover de ouders vragen hebben. Dit kan bijvoorbeeld een eetmoment zijn of het gaan slapen van het kind. Door de opnames terug te kijken en samen te bespreken, worden ouders bewust van hoe ze communiceren en zich gedragen. Meer weten over Video Hometraining.