Kosten ThuisCoaching

ThuisCoaching wordt betaald door de Wmo, de Jeugdwet of de WLZ. Als je Thuiscoaching krijgt vanuit de Wmo betaal je een eigen bijdrage. Deze is maximaal € 19,00 euro per maand. Voor deze kosten krijg je een factuur van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zaken (CAK-BZ).

Bij ThuisCoaching voor een kind jonger dan 18 jaar betaal je geen eigen bijdrage.

Voor begeleiding via de WLZ betaal je een bijdrage die wordt berekend op basis van je financiële situatie.