Welkom bij ThuisCoaching

Door allerlei omstandigheden kan de dagelijkse routine thuis verstoord raken. Met ThuisCoaching van ZuidZorg bieden we je begeleiding bij alledaagse zaken. Samen krijgen we het dagelijks leven weer op de rit.

ThuisCoaching biedt begeleiding bij

  • Overspannenheid, depressies of angsten die het dagelijks leven beïnvloeden
  • Opvoeding
  • De organisatie van het huishouden, de administratie en financiën
  • Ingrijpende verandering in het leven, zoals een echtscheiding, handicap of overlijden
  • Eenzaamheid
  • Verslaving
  • Integratie in Nederland

Dit is ThuisCoaching

Onze ondersteuning is altijd maatwerk. Samen gaan we in gesprek over wat er nodig is en spreken we kleine, haalbare stappen af. Dat kan bijvoorbeeld een financiële planning zijn, opvoedingstips of een duidelijke dagstructuur  Ons vertrekpunt is altijd hetzelfde: we kijken wat er goed gaat en hoe we dat verder kunnen uitbreiden.

Vervolgens gaan we op een praktische manier te werk om die stappen ook daadwerkelijk te zetten. En zo steeds meer grip te krijgen op het leven. Wij beperken ons dus niet tot praten, maar stropen de mouwen op en doen mee.

ThuisCoaching werkt nauw samen met gemeenten, GGz instellingen, jeugdzorg en welzijnsorganisaties. Signaleren wij dat er inzet van andere (zorg-)organisaties nodig is? Dan betrekken wij de juiste organisatie daarbij, uiteraard doen we dat altijd in overleg.

Ik heb behoefte aan ThuisCoaching

ThuisCoaching biedt begeleiding aan mensen van jong tot oud. Heb je moeite om de dagelijkse routine in huis weer op te pakken? Of is er iemand in je omgeving, die baat heeft bij onze ondersteuning? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente waar je woont.  De Wmo-consulent bepaalt dan of je in aanmerking komt voor een verwijzing.

Wil je ondersteuning voor je kind of bij ouderdomsklachten? Ook dan kan ThuisCoaching je ondersteunen. Lees meer over het aanvragen van ThuisCoaching.

Door ThuisCoaching voel ik mij veel beter 

Hier zijn wij te vinden 

ZuidZorg is vertrouwd en dichtbij. Heb je vragen over onze begeleiding of wil je meer weten? Vul je postcode in en neem direct contact op met het ThuisCoaching team bij jou in de buurt.

Deze postcode is niet bekend of valt mogelijk buiten ons werkgebied.
Neem contact op met het Wijkserviceteam via 040 - 230 8400 (ma-vrij, 7:30 tot 17:30).

Veelgestelde vragen

Ik heb behoefte aan ThuisCoaching, hoe kan ik me aanmelden?

Heb je moeite om de dagelijkse routine in huis weer op te pakken? Of is er iemand in uw omgeving die baat heeft bij onze ondersteuning? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente waar je woont en vraag een gesprek met de Wmo-consulent aan.

ThuisCoaching aanvragen
Hoe ziet een traject bij ThuisCoaching eruit?

Aan het begin van het traject bepalen we hoe de begeleiding eruit gaat zien en welke hulpverlener het best bij de situatie past. We maken duidelijke afspraken over wat we gaan doen en welke inzet we van elkaar verwachten. Het aantal uur begeleiding dat nodig is stemmen we af op de situatie.

ThuisCoaching traject
Hoe vaak en hoelang komt de Thuiscoach bij je langs?

Het aantal uur begeleiding dat nodig is stemmen we af op jouw situatie en moet overeenkomen met het aantal uren dat door de gemeente is vastgesteld. Er is veel mogelijk in de afspraken die je maakt met de Thuiscoach. 

Komt ThuisCoaching ook in het weekend?

De Thuiscoaches werken van maandag t/m vrijdag en incidenteel in het weekend indien dat echt nodig is. ThuisCoaching levert altijd maatwerk, elke situatie vraagt om een andere inzet om je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Is er een wachtlijst voor ThuisCoaching?

We proberen wachtlijsten te voorkomen door zo snel mogelijk te starten. Maar soms komen er veel  aanmeldingen in korte tijd. Ook in vakantieperioden kan zich een wachttijd voordoen. Als zich langere tijd een wachttijd voordoet, dan breiden we het team uit.

Doet een Thuiscoach ook begeleiding op afstand?

Ja, naast huisbezoeken gebruiken we ook het beeldbellen voor begeleiding op afstand.

Hebben medewerkers van ThuisCoaching een diploma?

Thuiscoaches functioneren op HBO niveau en zijn SKJ geregistreerd.

Thuisbegeleiders functioneren op HBO niveau.

Thuisondersteuners functioneren op MBO niveau helpende 2.  De thuisondersteuners zijn getraind om ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) taken uit te voeren.

Hiermee laten ze zien dat de medewerkers voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid.

Daarnaast volgen onze medewerkers (verplichte) na- en bijscholingen en wordt er regelmatig gereflecteerd op eigen handelen door middel van intervisie, supervisie, werkbegeleiding en overleg.

Thuiscoaching B.V. is bovendien NEN 7510 gecertificeerd, hetgeen de kwaliteit van ons werken borgt.

Wat kost ThuisCoaching?

Thuiscoaching wordt betaald door de Wmo, de Jeugdwet of de WLZ. Als je thuiscoaching krijgt vanuit de Wmo, betaal je een eigen bijdrage. 

 

Kosten voor ThuisCoaching
Wordt ThuisCoaching ook ingezet op basis van een PGB?

Ja, wanneer je een indicatie krijgt van de gemeente en je wilt de begeleiding via een PGB inkopen dan kan dat. Er wordt in die situatie een contract afgesloten met ZuidZorg Thuiscoaching, waarin de afspraken over ureninzet en tarief worden vastgelegd.