Informatie voor verwijzers

ThuisCoaching kan ingezet worden voor volwassenen en kinderen bij allerlei omstandigheden, waardoor de dagelijkse routine is verstoord. Voor de cliënten die rechtstreeks door een huisarts of andere medicus worden verwezen in plaats van via de gemeente, werken wij aantoonbaar conform protocol ´Toegang tot jeugdhulp via de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts´.

De kern van het protocol is dat bij een verwijzing van een cliënt via een medicus, ThuisCoaching net zo zorgvuldig onderzoek doet naar de aanvraag, als de gemeentelijke toegang dat in andere situaties doet.

Voor de medische verwijzers kan het onderstaande formulier gedownload en ingevuld worden bij een aanvraag naar ThuisCoaching:

  • Aanvraagformulier voor de gemeente Eindhoven, Kempengemeenten, Oirschot, Best, Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck.
  • Aanvraagformulier voor de gemeente Helmond, Veldhoven, Dommelvallei+ en Peelgemeenten.

Methodiek Thuisbegeleiding

Doel

Binnen Thuiscoaching werken we op basis van de methodiek ´Thuisbegeleiding´. Deze methodiek is in april 2021 erkent als Goed Beschreven methodiek. Thuisbegeleiding is breed en praktisch inzetbaar op diverse hulpvragen.

Het hoofddoel van Thuisbegeleiding is het ondersteunen van kwetsbare mensen bij het (her)vinden van hun zelfredzaamheid. Dit door structuur aan te brengen in het dagelijks leven, waardoor problemen kunnen verminderen of erger wordt voorkomen. De hulpverlening kan preventief, kortdurend of langdurend van aard zijn. Thuisbegeleiding is hulpverlening die activeert, structureert en het dagelijkse leven weer op de rails zet.

Thuiscoaching kan ingezet worden voor volwassenen en kinderen, zoals bij depressie, verslaving, eenzaamheid of opvoeding. Verpleegkundig specialist Linda de Hoed vertelt over de inzet van Thuiscoaching in de praktijk.

Doelgroep

De interventie wordt uitgevoerd thuis bij personen en gezinnen die door ziekte, beperking of omstandigheden tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om zelfstandig of met hulp uit de omgeving hun dagelijks leven of gezin draaiende te houden. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen, zoals:

  • pedagogische vragen
  • psychiatrische aandoeningen
  • een lagere begaafdheid of een verstandelijke beperking
  • verslaving
  • lichamelijke, chronische en progressieve ziektes
  • inburgering
  • een traumatische ervaring
  • tijdelijke of langdurige psychosociale kwetsbaarheid/overbelasting
Wij voelen ons gehoord bij ThuisCoaching.