Video Hometraining

Video-hometraining (VHT) is een methodiek die ingezet wordt binnen onze begeleiding aan gezinnen met vragen en/of problemen in de opvoeding.

De VHT-er filmt bepaalde contactmomenten tussen ouders en kind waarover de ouders vragen hebben. Dit kan bijvoorbeeld een eetmoment zijn of het gaan slapen van het kind.
Door de opnames terug te kijken en samen te bespreken, worden ouders bewust van hoe ze communiceren en zich gedragen. De toegevoegde waarde van VHT is dat ouders worden versterkt en in hun kracht worden gezet door te zien wat wèl goed gaat. Ouders hebben veel krachten, maar zien die soms zelf niet. Door middel van beeldmateriaal wordt dit duidelijk en kan een negatieve spiraal doorbroken worden.

Verminderen probleemgedrag

Ouders denken vaak dat kinderen zich anders gedragen met een camera erbij, maar dit is alleen in het begin even zo. Vaste patronen worden snel zichtbaar. Of ze denken dat ze zelf meer hun best doen als er een camera bij is. Dit is echter helemaal geen probleem, integendeel zelfs! Er zijn dan meer positieve momenten om te bekijken en daar gaat het bij VHT om.

En gaat het daarna weer slechter als er niet gefilmd wordt, dan is dat aanleiding tot het gesprek: ´Wat doe je nu anders? Op de film zie ik dat je aandacht hebt voor je kind en positief gedrag beloont. Hoe gaat dat nu?´ Op deze manier vergroten we de bewustwording van ouders en krijgen zij meer zelfvertrouwen om de positieve momenten uit te breiden. Zo kan het kind zich gezond ontwikkelen en kan probleemgedrag verminderen.

Video Hometrainer

Binnen ThuisCoaching hebben we in elk team een VHT-er. Zij zijn lid van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT). Elk jaar moeten de VHT-ers studiepunten halen om zo aantoonbaar te blijven leren en oefenen. VHT kan vanuit de verwijzer worden aangevraagd of vanuit de Thuiscoaches zelf.

Met een handcamera komt de VHT-er bij je thuis en maakt korte video-opnames (circa 10 min.). In de week daarop analyseert de VHT-er deze opnames en wordt er opnieuw een afspraak gemaakt bij je thuis om de beelden te bekijken en te bespreken. Vaak zijn er meerdere sessies nodig. De Thuiscoach kan vervolgens samen met jou gaan oefenen om met de tips van de VHT-er aan de slag te gaan en vaardigheden verder te ontwikkelen.