Kwaliteit bij ZuidZorg

Bij ZuidZorg doen wij er alles aan om het leven van onze cliënten een stukje aangenamer te maken. Wij bieden goede zorg, zodat onze cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. Samen met cliënten en hun mantelzorgers onderzoeken we wat onze cliënten zelf nog kunnen en hoe ZuidZorg kan bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Als systeemaanbieder heeft ZuidZorg een sleutelpositie in de wijk. Van lichte tot hoogcomplexe zorg, onze medewerkers staan 24 uur per dag, 7 per week voor geplande zorg of een acute situatie voor onze cliënten klaar. En wij werken hard aan de kwaliteit van onze zorg en begeleiding. Zo voldoen we aan de kwaliteitsnormen volgens ISO 9001:2015. En worden hiervoor al jaren extern gecertificeerd.

Meneer Franken in zijn rolstoel voor zijn voordeur in het appratementecomplex in gesprek met ZuidZorg verpleegkundige Renske

Visie op positieve gezondheid

Renske, verpleegkundige in de wijk, vertelt

‘Wat mij aanspreekt is onze visie op positieve gezondheid. Er wordt niet alleen gekeken naar wat voor zorg iemand nodig heeft, we brengen iemands totale leven in kaart. Naast de gezondheidstoestand kijken we ook naar activiteiten en sociale contacten. Als bijvoorbeeld iemand erg ziek is, maar genoeg sociale contacten heeft, is dat draaglijker dan dat iemand wat minder ziek is en erg eenzaam. Door al deze aspecten mee te nemen, kun je veel beter beoordelen wat iemand echt nodig heeft.'

Deskundige zorgprofessionals

Onze ThuisZorg teams beschikken over een brede verpleegkundige kennis. Hoog complexe zorgtaken, waarvoor een cliënt normaal gesproken naar de huisarts of een specialist gaat, worden door ons aan huis gedaan. ZuidZorg werkt bovendien met experts die zich toegelegd hebben op bijvoorbeeld de nachtzorg, palliatieve zorg of dementiezorg. En we houden de kennis van onze zorgprofessionals up-to-date door scholings- en trainingsprogramma’s.

Daarnaast bieden we met ThuisCoaching psychische begeleiding aan huis. Alle Thuiscoaches zijn SKJ geregistreerd en volgen (verplichte) na- en bijscholingen. De Thuisondersteuners beschikken over het diploma ‘EHBO voor kinderen’.

Professionele Kwaliteitsraad

ZuidZorg vindt professionele autonomie en de zeggenschap van onze zorgprofessionals belangrijk.  De Professionele Kwaliteitsraad bestaat uit zorgprofessionals uit verschillende wijkteams en specialistische teams. Zij houden zich bezig met o.a. het adviseren en het verder ontwikkelen van het zorgbeleid en de kwaliteit van zorg. Met de Professionele Kwaliteitsraad hebben zorgprofessionals écht invloed op het zorgbeleid binnen ZuidZorg. 

Innovatieve oplossingen

In onze huidige maatschappij zien we een krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd een toenemende vraag naar zorg. De zorg verandert continu en bij ZuidZorg zijn we zo ingericht dat we daar snel op in kunnen spelen. Om ook in de toekomst de juiste zorg te kunnen bieden, zijn nieuwe, slimme oplossingen nodig. Bij ZuidZorg zetten we daarom in op allerlei innovaties. Ook investeren we graag in nieuwe technologieën en innovatieve werkmethoden. 

Meer slimme oplossingen

Patiënten verlaten ziekenhuis eerder door samenwerking in innovatieve app
Met innovatief gebruik van een app kunnen patiënten het ziekenhuis eerder verlaten om thuis te herstellen met passende thuiszorg. Lees meer.

Diagnosetas biedt patiënten thuis een snellere diagnose
Met de diagnose tas kunnen we bij cliënten thuis metingen verrichten, zoals bloeddruk, saturatie, urine en glucose. Zo hoeven cliënten niet naar de huisarts of huisartsenpost en wordt de druk op de huisartsen verlaagd. Lees meer.

 

Thuiszorg op pad met zelfredzaamheid koffer
De zelfredzaamheid koffer bevat allerlei hulpmiddelen en innovatieve oplossingen voor cliënten met een zorgvraag. Lees meer.

Slimme medicijndispencer Medido
Met de slimme medicijndoos Medido kunnen we cliënten helpen bij de dagelijkse inname van medicijnen, zonder dat daarbij een zorgprofessional aanwezig hoeft te zijn.

Naast zorg helpen ze me ook bij andere zaken.