Ons netwerk

Kies je voor ZuidZorg, dan kies je voor een bijzondere thuiszorgorganisatie. Wij onderhouden namelijk nauwe contacten met huisartsen, specialisten in het ziekenhuis en GGz-instellingen. Met ons uitgebreide netwerk zijn we een belangrijk verlengstuk van hun zorg.

Daarnaast werken we nauw samen met gemeenten, woningcorporaties, verzekeraars en sociale en maatschappelijke organisaties. Dankzij al deze verbindingen heeft ZuidZorg een sleutelpositie in de wijk. Welke zorg je dus ook nodig hebt, ZuidZorg is vertrouwd en dichtbij!

ZuidZorg midden in de wijk 

Regioprogramma Precies!

ZuidZorg speelt een actieve rol in het regioprogramma Precies!, een samenwerkingsverband met als doel: Samen werken we aan de juiste zorg op de juiste plek. We staan voor grote uitdagingen met een structureel tekort aan zorgprofessionals door de vergrijzing en ontgroening. Steeds meer oudere mensen wonen langer thuis en tegelijk neemt het aantal jongere mensen af om voor hen te kunnen zorgen. Meer dan 26 organisaties, gemeenten en verzekeraars hebben hun krachten gebundeld in het programma Precies!, waarbij samengewerkt wordt in projecten met als centrale uitgangspunten:

  • Voorkomen van duurdere zorg door meer inzet van preventieve oplossingen.
  • Verplaatsen van zorg met als uitgangspunt ‘thuis wat kan, elders wat moet’.
  • Vervangen van zorg door meer gebruik van technologie-oplossingen.

Intensieve samenwerking St. Anna Zorggroep

Zorg die ziekenhuisopname voorkomt of verkort. Én die langer plezierig thuis wonen mogelijk maakt. Op 21 september tekenden we een intentieverklaring met St. Anna Zorggroep. Samen gaan we aan de slag met nieuwe thuiszorginitiatieven voor Geldrop en omgeving. Werkgroepen van medewerkers van beide organisaties gaan aan de slag met projecten die bijdragen aan de vernieuwing van thuiszorg in deze regio. Denk bijvoorbeeld aan een projectgroep ‘zorg op afstand’ die met e-health aan de slag gaat. Maar ook aan het gezamenlijk opleiden van medewerkers waardoor beide organisaties hun expertise verhogen én onze medewerkers elkaar beter leren kennen. Zo zetten we samen de schouders onder een gezamenlijke aanpak van thuiszorginitiatieven.

Actieve deelnemer in branchevereniging Actiz

ZuidZorg neemt als grootste thuiszorgaanbieder in Zuidoost Brabant actief deel aan branchevereniging ActiZ. Als branchevereniging van 400 zorgorganisaties maakt ActiZ zich sterk voor goede zorg voor miljoenen ouderen en chronisch zieken, die thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis zorg en ondersteuning ontvangen.