Wie zijn wij

ZuidZorg is de grootste thuiszorgorganisatie van Zuidoost Brabant met ca. 1.000 zorgprofessionals die zich dagelijks inzetten om het leven van onze cliënten een stukje aangenamer te maken.

We bieden goede zorg en begeleiding, zodat onze cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. Samen onderzoeken we wat zij zelf kunnen doen. En hoe wij kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven thuis en in de wijk. Zo kunnen onze cliënten zoveel mogelijk de dingen blijven doen, die voor hen van betekenis zijn.

Sleutelpositie in de wijk

We onderhouden nauwe contacten met huisartsen, specialisten en GGz instellingen en we zijn een belangrijk verlengstuk van hun zorg. Dankzij al deze verbindingen heeft ZuidZorg een sleutelpositie in de wijk. Welke zorg je ook nodig hebt; Zuidzorg is vertrouwd en dichtbij!

Stichting ZuidZorg bestaat uit vier bedrijfsonderdelen, waarvan ThuisZorg van Wijkzorg B.V. het grootste is.

  • Wijkzorg B.V.
  • Thuiscoaching B.V.
  • Vastgoed B.V.
  • Lijn1 B.V.

Onze organisatie

Binnen stichting ZuidZorg is de dagelijkse leiding in handen van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de koers, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en stelt het beleid op. De bestuurder Chantal Goesten legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Zij houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en voorziet deze van adviezen. De raad van toezicht kijkt daarbij of de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn zorgvuldig zijn gewogen. Ook ziet zij erop toe dat de raad van bestuur voldoende oog houdt op het belang van ZuidZorg en houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur.

De raad van toezicht bestaat op dit moment uit zes leden:

  • drs. Peter Knuvers RA RE - Voorzitter
  • Carla Ottenhoff - de Snaijer - Lid
  • drs. Astrid van der Put - van der Vlugt - Lid
  • Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman - Lid
  • Diny van der Vleuten MBA - Lid
  • ds. Maarten Klomp, huisarts - Lid

Naast de raad van toezicht heeft stichting ZuidZorg ook een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad, die zich inzetten voor de belangen van cliënten en medewerkers.  

ZuidZorg op weg naar 2023

Chantal Goesten, bestuurder ZuidZorg, vertelt

‘De veranderende omgeving en de enorme uitdagingen waar we de aankomende jaren voor staan, dwingt ons snel te anticiperen. En dat doen we bij ZuidZorg. We zijn een flexibele organisatie en kunnen snel inspelen op het veranderende zorglandschap. Met onze speerpunten groei, netwerk en innovatie geven we richting aan onze koers op weg naar 2023.’