Niet tevreden?

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan horen wij dat graag van u. Wij willen u vragen om dit in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerker van ZuidZorg. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u terecht bij een van onze klachtenfunctionarissen:

Onze klachtenfunctionarissen helpen u de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht.

Het klachtenreglement van ZuidZorg vindt u hier.