ZuidZorg
We zijn er voor iedereen.

21-12-2017 Ondertekening Convenant ‘Samen zorgen voor veiligheid’ bij ZuidZorg

Op woensdag 20 december 2017 hebben ZuidZorg, politie en gemeente een convenant getekend, om samen de veiligheid zowel voor de cliënten en medewerkers van ZuidZorg te vergroten Met de ondertekening van het convenant geven de betrokken veiligheidspartners aan een gezamenlijke inspanning hiervoor te willen leveren.

De laatste jaren vindt zorgverlening binnen Nederland steeds vaker extramuraal plaats, waarbij zorgmedewerkers, medewerkers van de gemeente en politie steeds vaker te maken krijgen met maatschappelijke problematieken en conflicthantering. Zowel zorginstellingen, de gemeente en de politie hebben te maken met een breed scala van wettelijke verplichtingen, die niet altijd even goed op elkaar aansluiten. Hierdoor kan de ondersteuning van en naar elkaar in de dagelijkse praktijk tot onduidelijkheden en misverstanden leiden. De behoefte aan overleg en afstemming, het maken van goede (werk)afspraken over hoe men elkaar benadert, hoe men informatie deelt, inzicht en begrip voor elkaars taken en verantwoordelijkheden, posities en belangen, taken en regels is dan ook nodig. Door het maken van (werk)afspraken, onderlinge afstemming en overleg, geven de betrokken veiligheidspartners concreet invulling aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Doelstelling convenant

Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van (werk)afspraken te maken om een (sociaal) veilige woon-, werk-, en leefomgeving voor alle bewoners, personeel en bezoekers in en om ZuidZorg te creëren. Er is behoefte aan bruikbare werkafspraken, die qua vorm worden bepaald door de onderliggende aard van de problematiek. Betrokken partijen zijn gebaat bij een heldere (normstellende) structuur die past in de hedendaagse zorg voor cliënten, de politie is gebaat bij professionele afstemming in zaken waarbij mensen van ZuidZorg betrokken zijn. Partijen bij dit convenant hebben meerdere belangen:

1. Het maken van afspraken ter voorkoming én bestrijding van strafwaardig of ernstig orde verstorend gedrag door cliënten van ZuidZorg en/of derden.

2. Het vergroten van het risicobewustzijn van cliënten en medewerkers van ZuidZorg.

Fotobijschrift:

Jos van Riet, Teamchef basisteam De Kempen, namens Politie eenheid Oost-Brabant; Letty Demmers, burgemeester Veldhoven; Charles Laurey, Voorzitter Raad van Bestuur ZuidZorg, aangevuld met Wouter van Westerop, Wijkverpleegkundige ZuidZorg, Petra Gevers, Wijkverpleegkundige ZuidZorg

Reactie(s)