Betere afstemming en zorg op de juiste plek

24 november 2022

Deelname ZuidZorg aan project Efficiënt Casemanagement - tekst door VVT Zuidoost Brabant:

Niet weten waar je terecht kunt met vragen en verwarring over de zorg en ondersteuning van verschillende zorgverleners. Het zijn enkele knelpunten waar thuiswonende kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers tegenaan lopen. Dat kan en moet anders vonden zorgorganisaties in Zuidoost-Brabant.

De afgelopen jaren sloegen zij de handen ineen in een efficiëntere samenwerking om de zorgverlening voor deze groep mensen en hun omgeving te verbeteren. Met het project Efficiënt Casemanagement willen de deelnemende Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT-organisaties) – verschillende organisaties waar zorgtrajectbegeleiders werkzaam zijn en die samen optrekken binnen het VVT Platform Zuidoost-Brabant –  en de drie huisartsengroepen DOH, SGE en PoZoB eraan bijdragen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk veilig en vertrouwd thuis kunnen wonen, door meer samen te werken en optimaal gebruik te maken van elkaars informatie en expertise.

Er nog meer zijn voor de cliënt

“Voorheen was het voor de cliënt en de mantelzorger echt zoeken: waar kan ik terecht met welke (zorg)vraag? Op onze beurt was het weer lastig om goed samen te werken en snel contact te leggen met andere zorgverleners. Er waren veel ‘dubbellingen’; als wij de ene dag bij de cliënt waren om iets uit te leggen, kon het goed zijn dat de praktijkondersteuner de dag erna precies hetzelfde kwam doen. Zonde van de toch al zo kostbare tijd', zo vertelt Sandra Dillen, Zorgtrajectbegeleider bij ZuidZorg.

We doen het samen

Ook Luka Verhees, wijkverpleegkundige bij ZuidZorg, is enthousiast over de werkwijze: “In de wijken waarin ik werk in Aalst-Waalre was al veel samenhang. Door het structureel overleg iedere drie maanden kunnen we elkaar nog beter ondersteunen en gebruikmaken van elkaars expertise. We hoeven het wiel niet meer allemaal apart van elkaar uit te vinden, we doen het samen. Van cliënten en mantelzorgers hoor ik dat de korte lijntjes en het vaste aanspreekpunt voor meer duidelijkheid zorgen.

Benieuwd naar de oplossingen zoals de VIPLive app? Lees het gehele artikel Efficiënt Casemanagement.

Sandra Dillen, Zorgtrajectbegeleider ZuidZorg - foto VVT Zuidoost Brabant