Chantal Goesten nieuwe bestuurder ZuidZorg

26 juli 2021

De Raad van Toezicht van Stichting ZuidZorg heeft Chantal Goesten met ingang van 1 december 2021 tot bestuurder benoemd. Chantal Goesten zal Charles Laurey opvolgen die gedurende een periode van bijna acht jaar ZuidZorg heeft geleid. 

Achtergrond

Chantal Goesten is reeds een vijftal jaren bij ZuidZorg werkzaam, thans in de positie van Directeur Wijkzorg BV, zijnde de grootste werkmaatschappij van ZuidZorg naast Thuiscoaching BV en Vastgoed BV. Alvorens in de zorg werkzaam te zijn, heeft zij ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Chantal Goesten (1977) heeft een Clinical Business Administration achtergrond (TIAS) en daarvoor rondde zij de opleiding Hotel Management aan de Hogere Hotelschool, te Maastricht af. De Raad van Toezicht is verheugd dat in de persoon van Chantal Goesten een geschikte opvolger is gevonden, die de door ZuidZorg ingeslagen weg naar een unieke regionale kwaliteitsaanbieder van Wijkzorg en Thuiscoaching verder kan continueren en verbeteren. Zij is tot op heden als lid van het MT zeer nauw betrokken bij het vastgestelde Strategisch Kader voor 2021-2023.

Sleutelposities

ZuidZorg is er trots op dat voor deze belangrijke positie een geschikte kandidaat vanuit haar eigen werkorganisatie kan worden benoemd. Op alle sleutelposities binnen ZuidZorg heeft daarmee een aanstelling plaatsgevonden uit eigen geledingen. Met de benoeming van Chantal Goesten komt de door haar uitgevoerde functie van Directeur Wijkzorg uiteraard vacant. De werving voor deze functie is inmiddels gestart. Zodra de vervulling van deze vacature zal zijn afgerond, zal Chantal Goesten de functie van bestuurder gaan vervullen, waarna de huidig bestuurder Charles Laurey vanwege zijn pensionering zijn functie zal neerleggen.

Chantal Goesten bestuurder ZuidZorg per 1-12-2021