Groei van ASML en de gevolgen voor de regio

4 juni 2024

Kernboodschap Regioraad n.a.v. NOS item Groei ASML en gevolgen in de regio, 4 juni 2024

In onze regio werken er zo’n 60.000 mensen in zorg en welzijn. We zijn daarmee een van de grootste werkgevers. In 2032 een tekort van zo’n 7200 zorgprofessionals, 11%. Absoluut zijn de grootste tekorten in ziekenhuizen en verpleging & verzorging. Relatief bij de huisartsen en in de geestelijke gezondheidszorg.

En de zorgvraag blijft stijgen, landelijk en in de regio. Naar verwachting stijgt bijvoorbeeld de vraag naar huisartsenzorg in de regio met zo’n 32% tot 2032. En een kwart van de huisartsenpraktijken is gesloten voor nieuwe patiënten.

Dan hebben we nog geen rekening gehouden met extra groei van de bevolking als gevolg van de ASML ambities. Naar verwachting tot 2040 nog zo’n 70.000-90.000 extra inwoners in de regio.

Impact op zorg en welzijn

De impact op zorg en welzijn wordt momenteel in kaart gebracht. Maar helder is al dat dit de regio voor nog grotere uitdagingen stelt dan nu al het geval is. We hebben nu al te weinig mensen die in de zorg werken, dat probleem wordt met meer inwoners en meer zorgvragen alleen maar groter.

De toegankelijkheid van de zorg komt daarmee nog meer onder de druk dan nu al het geval is. De wijk Meerhoven is hier een voorbeeld van: er wordt volop gebouwd, waardoor hier straks zo’n 25.000 mensen kunnen wonen. En er is maar 1 gezondheidscentrum, waar nu zo’n 11.000 mensen huisartsenzorg krijgen. Meer past niet, qua beschikbare huisartsen en qua huisvesting.

Toegankelijkheid van zorg

We zetten ons volop in om de zorg toegankelijk te houden in de regio, met alle zorgorganisaties, het sociaal domein, patiëntenorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars. We stimuleren gezond gedrag, preventie en zelfredzaamheid, we zetten waar mogelijk digitale zorg in en werken aan “de juiste zorg op de juiste plek”. Maar er zal meer en sneller actie nodig zijn om de zorg toegankelijk te houden.

We denken o.a. aan betere informatievoorziening aan internationals over hoe de zorg werkt in Nederland en inzetten op zelfzorg en digitale zorg. Ook zorgen we voor zorgaanbod in diverse talen. We zien ook zeker kansen om de partners van internationals aan het werk te krijgen hier.

De uitbreiding van ASML is belangrijk voor Nederland en voor de regio, dat begrijpen we allemaal. En dat betekent ook dat we met elkaar moeten zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen in deze regio die het nodig heeft. Daar nemen we ook onze verantwoordelijkheid in, we zitten niet op de tribune te roepen dat het beter moet, we staan allemaal op het veld. Maar om de uitdagingen sneller en beter aan te pakken vragen we wel meer aandacht en middelen. Vanuit de werkgevers in Brainport als ook landelijk.