Het gaat mis met de zorg in Nederland

14 september 2021

Er wordt al te lang te veel gevraagd van degene die de zorg draaiend houden: de zorg- en welzijnsprofessionals.' Zo start de open brief in De Volkskrant aan het demissionair kabinet om aandacht te vragen voor de personele tekorten, het toenemend aantal cliënten met steeds zwaardere problematiek en het hoge ziekteverzuim bij zorgprofessionals.

Ook ZuidZorg sluit zich hierbij aan en vraagt aandacht voor deze permanente zorgcrisis. Branchevereniging Actiz beschrijft de zorgcrisis als volgt: ‘Het is tijd om de maatschappelijke waardering om te zetten in merkbare investeringen: waarderen betekent ontegenzeggelijk investeren.’ Dat is de oproep op vrijdag 10 september van meerdere landelijke vakbonden, beroepsverenigingen en brancheorganisaties in een open brief in De Volkskrant. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties is één van de ondertekenaars van de oproep.

Corona als vergrootglas

Tijdens verschillende pieken van de corona-uitbraak in Nederland hield zorg- en welzijnspersoneel het land draaiende, zo staat in de brief. Ook de zorg voor ouderen bleef ternauwernood overeind. De coronacrisis schijnt licht op ontwikkelingen die al langer gaande zijn. Iedere Nederlander krijgt, direct of indirect, vroeg of laat indringend met de gevolgen van de vergrijzing te maken. De kloof tussen de vraag naar ouderenzorg en het aanbod daarvan is groot en wordt snel nog groter. Het RIVM verwacht een ruime verdubbeling van het aantal mensen met dementie (in alle leeftijden) tot 2040. Gelijktijdig verdrievoudigt het aantal 90-plussers. ‘We moeten rekening houden met een verdubbeling van de vraag naar zorg voor ouderen’, schreef ActiZ-voorzitter Henk Kamp eerder, ‘terwijl het aantal zorgprofessionals nauwelijks toeneemt en het aantal mantelzorgers zelfs afneemt’.

Waardering zorgmedewerkers

De toekomst van de zorg voor ouderen vraagt een breed palet aan verschillende oplossingen. Eén daarvan is de waardering van zorgmedewerkers. In de open brief schrijven de vakbonden, beroepsverenigingen en brancheorganisaties: ‘Rapport na rapport laat zien: er moet beter gezorgd worden voor de zorgprofessionals. Allereerst door te investeren in een betere beloning. De salarissen van zorg- en welzijnsprofessionals liggen gemiddeld maar liefst 9 en 6 procent lager dan het salaris in de marksector en de publieke sector. Nu voor iedereen tastbaar is dat de zorg heel belangrijk is, is dit het moment om dit gat te dichten. Daarvoor zijn extra investeringen nodig. Met Prinsjesdag is het erop of eronder.’