Kick-off aanbesteding WMO Eindhoven

4 april 2022

Het is zover! De maand april is begonnen en de nieuwe indicaties WMO 18+ van gemeente Eindhoven worden vanaf nu o.a. door ons als samenwerkingsverband opgepakt.

Van links naar rechts: Karim Ajouaou van Omnia (genomineerde onderaannemer), Annet van Straaten van ZuidZorg Thuiscoaching (penvoerder), Hanneke Hermkens van Zorgmed (samenwerkingspartner) en Monique Netten van het Leger des Heils (genomineerde onderaannemer).

Wij hebben deze start gemarkeerd met een toast op een goede samenwerking.