Meer zorg mogelijk maken in thuissituatie

22 september 2021

Toenemende vergrijzing, langer thuis wonen en personele schaarste vragen om andere zorg in de thuissituatie. Zorg die ziekenhuisopname voorkomt of verkort én die langer plezierig thuis wonen mogelijk maken. ZuidZorg en de St. Anna Zorggroep (St. Anna Ziekenhuis en Ananz) tekenden op 21 september een intentieverklaring waarmee zij samen de schouders zetten onder een gezamenlijke aanpak van thuiszorginitiatieven in Geldrop en omgeving.

Leren van én met elkaar

Charles Laurey, bestuurder ZuidZorg: “Werkgroepen van medewerkers van beide organisaties gaan aan de slag met projecten die bijdragen aan de vernieuwing van thuiszorg in deze regio. Denk bijvoorbeeld aan een projectgroep ‘zorg op afstand’ die met e-health aan de slag gaat. Maar ook aan het gezamenlijk opleiden van medewerkers waardoor beide organisaties hun expertise verhogen én onze medewerkers elkaar beter leren kennen.”

Meer zorg thuis mogelijk maken

Onderdeel van de intentieverklaring is dat het Zorg Thuis team van Ananz (onderdeel van de St. Anna Zorggroep) op dezelfde manier gaat werken als de wijkteams van ZuidZorg. Erik-Jan Borgmeijer: “Het is de bedoeling dat deze teams uiteindelijk samen gaan, waarbij onze thuiszorgcliënten wel hun vaste wijkverpleegkundige blijven zien. Én we zien nog veel meer mogelijkheden in onze samenwerking met ZuidZorg. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met een infuus die we eerder uit ons ziekenhuis kunnen ontslaan omdat ZuidZorg deze zorg ook thuis kan leveren. Ook wordt er al nagedacht over acute thuiszorg voor patiënten die na een bezoek aan onze SEH direct naar huis mogen.”

Intensieve samenwerking met andere thuiszorgorganisaties
Beide organisaties benadrukken dat andere thuiszorgorganisaties worden betrokken bij vernieuwde thuiszorgoplossingen. Charles Laurey: “Met name voor laagcomplexe zorg werken we al intensief samen met andere aanbieders in de regio, dat blijven we doen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende thuiszorg beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft.”

Thema's

De volgende thema’s worden de komende periode door medewerkers van beide organisaties uitgewerkt:
1. Transmuraal werken: ZuidZorg als intermediair
2. Samenwerking transferbureau St. Anna en wijkteams ZuidZorg
3. Zorg op afstand / E-health
4. Acute thuiszorg inzetten
5. Integratie team Zorg Thuis Ananz met ZuidZorg
6. Gezamenlijk aanbod: één uiting / white label
7. Deskundigheidsbevordering en vitaliteit