Nieuwe zorgvorm ZuidZorg Gewoon Thuis

14 augustus 2023

ZuidZorg Gewoon Thuis biedt verpleeghuiszorg thuis; een volledig pakket van zorg, welzijn en ondersteuning gewoon thuis. Met het uitbreiden van ons zorgaanbod sluiten we nog beter aan op de behoefte van onze cliënten om langer op een fijne manier thuis te wonen.

ZuidZorg Gewoon Thuis

We zien een groeiende behoefte bij ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Met ZuidZorg Gewoon Thuis bieden we cliënten  meer tijd voor persoonlijke aandacht, zorg en ondersteuning aan huis.

ZuidZorg Gewoon Thuis is een Volledig Pakket Thuis (VPT); een maatwerk pakket van zorg, ondersteuning en welzijn aan huis. Cliënten ontvangen langere zorgmomenten, waarbij welzijn, huishouden en zorg worden gecombineerd en door dezelfde professionals worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden van het ontbijt en samen een kopje koffie drinken, waar nodig wordt de vaatwasser uitgepakt, een wasje gedraaid of met de cliënt een wandeling gemaakt. Uiteraard bieden wij ook binnen het VPT onze vertrouwde verpleegkundige zorg en verzorging van hoge kwaliteit. 

ZuidZorg Gewoon Thuis Team

Het VPT wordt verleend door het ZuidZorg Gewoon Thuis Team. Dit team is gepositioneerd naast het reguliere wijkteam binnen ZuidZorg Wijkzorg B.V. De nieuwe teams ZuidZorg Gewoon Thuis bieden cliënten persoonsgerichte zorg en begeleiding. Een zorgvorm die anders is dan de vertrouwde thuiszorg en verpleeghuiszorg. Ook welzijn en persoonlijke aandacht zijn een belangrijk onderdeel in deze nieuwe zorgvorm dat de Gewoon Thuis teams enthousiast oppakken. Daarbij staat de cliënt zoveel mogelijk aan het roer. 

Start

Als pilot starten we in het najaar met het opzetten van het ZuidZorg Gewoon Thuis Team in de regio Geldrop en Valkenswaard. Vervolgens breiden we ZuidZorg Gewoon Thuis verder uit over ons werkgebied.