Oktober wil wijkzorg overdoen naar ZuidZorg

1 juni 2022

Eindhovens Dagblad 1 juni 2022

Zorginstelling Oktober wil haar wijkverpleegkundigen overdragen aan ZuidZorg. ,,Om kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren, en om financieel gezond te blijven, is het nodig om nu in te grijpen.”

Dat zegt bestuurder Marion van Zoom van Oktober. ,,Het gaat om ongeveer 125 medewerkers. Maandag hebben we hen ingelicht.” Aan hun arbeidsvoorwaarden verandert er niets. ,,Verandering is natuurlijk altijd lastig, maar ze begrijpen de beweging die wij maken.”

Volgens de Raad van Bestuur is de ingreep nodig om de inzet van wijkzorgmedewerkers beschikbaar en betaalbaar te houden voor ouderen en zieken in de regio de Kempen, Veldhoven en Aalst-Waalre.

,,Door de vergrijzing is er steeds meer vraag naar zorg bij mensen thuis. Tegelijkertijd kampt de zorg met een steeds groter personeelstekort. Het werk wordt ook complexer”, zegt Van Zoom. Zo worden ouderen na een operatie tegenwoordig eerder ontslagen uit het ziekenhuis. ,,Dat kan, maar de nazorg komt dan wel op het bordje van de wijkverpleegkundige. Tegelijkertijd stijgen de tarieven van de zorgverzekeraars niet mee.”

Afgelopen winter kwam een hoog ziekteverzuim door corona bovenop de bestaande structurele personeelstekorten. ,,Ook nu nog staan de wijkzorgteams onder grote druk en is de zorg voor cliënten noodgedwongen afgeschaald tot een minimum. De druk zal de komende jaren alleen maar toenemen.”

Door de activiteiten in de regio zo veel mogelijk te bundelen bij één organisatie, kan de wijkzorg efficiënter georganiseerd worden, zo verwachten Oktober en ZuidZorg. ,,Collega’s van kleinere teams kunnen terugvallen op een groter team, bijvoorbeeld bij vakantie of verzuim. Routes kunnen slimmer worden ingedeeld en er is schaalvoordeel te behalen voor de organisatie.”

Er ligt nu een voorgenomen besluit van beide organisaties om de wijkzorgactiviteiten van Oktober over te dragen naar ZuidZorg. Anders dan Oktober, dat zich van oudsher vooral op verpleeghuiszorg richt, is de organisatie ZuidZorg helemaal gericht op het leveren van goede wijkzorg. De organisatie was al de grootste aanbieder van dit type zorg en telt na de overdracht circa duizend medewerkers. Zowel ZuidZorg als Oktober denken dat de overdracht uiteindelijk meer werkplezier oplevert voor de betrokken medewerkers en betere zorg voor cliënten.

Traject met ondernemingsraden en cliëntenraden

Het besluit is nog niet definitief. Er gaat nu een medezeggenschapstraject lopen waarin de ondernemingsraden en de cliëntenraden van beide organisaties hun achterban zullen raadplegen. Ook de Raden van Toezicht van beide organisaties worden om goedkeuring gevraagd. Dit traject loopt tot de zomer. Daarna zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor de betrokken medewerkers om het definitieve besluit verder toe te lichten en worden de cliënten geïnformeerd over wat dit voor hen betekent.