Patiënten verlaten ziekenhuis eerder door samenwerking in innovatieve app

4 februari 2021

Met innovatief gebruik van een bestaande app kunnen patiënten het ziekenhuis eerder verlaten om thuis te herstellen met passende thuiszorg.

In een unieke samenwerking tussen ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties in Zuidoost Brabant is gezocht naar een oplossing om thuiszorg voor patiënten sneller en efficiënter in te zetten. De oplossing is gevonden in één systeem waarin de vraag naar zorg en hun gezamenlijke zorgaanbod samenkomt, een beveiligde berichten app van Siilo.

Match vraag en aanbod

Het ziekenhuis stelt in de Siilo App de vraag voor thuiszorg voor een patiënt. Daarvoor heeft het ziekenhuis twee tijdsblokken, in de ochtend en in de middag. Na elk tijdsblok kunnen de deelnemende thuiszorgorganisaties binnen 2 uur aangeven of zij plaats hebben. Zorgprofessionals kunnen zo hun aandacht richten op de cliënten en op een rustig tijdstip nieuwe zorg aanvragen beoordelen. Vervolgens kiest het ziekenhuis de meest passende thuiszorgorganisatie voor de patiënt. De Siilo App levert niet alleen tijdwinst op, maar zorgt ook voor de best passende thuiszorg bijvoorbeeld op basis van de voorkeur van de patiënt.

Innovatie verlicht druk op zorg

ZuidZorg is namens thuiszorgaanbieders de kartrekker om vanuit het regioprogramma Precies samen met, SGE en het Catharina ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Sint Anna zorggroep, de handen ineen te slaan om efficiënter samen te werken. Dit werd nogmaals duidelijk tijdens de eerste corona golf om waar mogelijk de druk op de ziekenhuisbedden te verlagen. Met de appgroepen wordt niet alleen eerder een plaats bij een thuiszorgorganisatie gevonden, maar wordt ook de administratieve druk verlicht. Met behulp van de bestaande gratis en beveiligde Siilo App is deze efficiëntere manier van samenwerken in vier gemeenten getest. Uit deze pilot bleek dat 83% van de in totaal 59 aanvragen voor thuiszorg nog dezelfde dag ingevuld konden worden.
'In deze tijd van de corona pandemie moeten we als zorgorganisaties nog meer op zoek naar innovatieve oplossingen om de druk in de ziekenhuizen te verlagen en tegelijk de druk op thuiszorg eerlijk te verdelen. De appgroepen in de siilo app zijn een mooi voorbeeld van (digitale) samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties. Zo kan de patiënt thuis met passende zorg herstellen en hoeft hij niet langer dan nodig in het ziekenhuis te verblijven', vertelt Mary van Gils, strategisch adviseur ZuidZorg.


De ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties die hebben meegedaan aan de pilot zijn zo enthousiast over het succes, dat de appgroepen nog voor de zomer over heel Zuidoost Brabant zal worden uitgerold.