Pilot Wijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk een succes

17 november 2023

Stroomz en ZuidZorg hebben de handen ineen geslagen om elkaar te versterken in de eerste lijn.

Het Medisch Centrum Stroomz en ZuidZorg hebben zich samen gebogen over de vraag hoe we elkaar in de eerste lijn verder kunnen versterken. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen in de zorg voor cliënten, de tekorten van zorgprofessionals en daarmee de hoge druk op de eerste lijn? 

Samenwerking

De Wijkverpleegkundige, in dienst bij ZuidZorg, kan een rol als Praktijkondersteuner Huisarts (POH) ouderenzorg vervullen binnen de huisartsenpraktijk, omdat het vak veel raakvlakken heeft. De wijkverpleegkundige werkt in de ochtend in de wijk en in de middag in de huisartsenpraktijk. In deze duo rol worden de lijntjes tussen de wijkverpleging en huisartsen verkort. En het is voor de cliënt fijn dat de wijkverpleegkundige, die de wijk en de cliënt vaak goed kent, deze zorg kan combineren.

Succesvolle pilot

Na een zorgvuldige voorbereiding is de pilot in september 2023 van start gaan. Twee wijkverpleegkundigen zijn gestart in een duo rol als wijkverpleegkundige en als POH bij Gezondheidscentrum Sibelius en Huisartsenpraktijk Engelsbergen.
Carin de Bie-Krotwaar is Wijkverpleegkundige bij ZuidZorg en één van de twee wijkverpleegkundigen die meedoet aan deze pilot. Zij vertelt graag over haar ervaring:

'Je werkt als POH nog meer preventief dan als wijkverpleegkundige. Cliënten hebben soms nog helemaal geen zorgvraag en door kleine aanpassingen te bespreken, kun je een eventuele zorgvraag langer uitstellen.

Het is heel fijn om korte lijntjes in je wijk te hebben met de huisartsenpraktijk. Soms zie je als POH cliënten die je als wijkverpleegkundige al kent. Dan kun je de huisarts snel en adequaat op de hoogte brengen van de situatie.

Als je als POH bij cliënten komt die je nog niet kent, kun je door je wijkverpleegkundige blik vlug inschatten of er hulp nodig is en zo ja welke hulp. En tot slot is het heel fijn om deze afwisseling te hebben in je werk, super leuk om aan deze pilot mee te doen.'

De wijkverpleegkundigen en huisartsen zijn erg enthousiast over de eerste ervaringen. Samen kijken we naar de mogelijkheden om deze pilot verder uit te breiden.

Carin de Bie-Krotwaar, één van de twee wijkverpleegkundigen van ZuidZorg die meedoet aan de pilot.