Thuiszorg op pad met zelfredzaamheid koffer

25 maart 2021

Niets is zo fijn om onafhankelijk te zijn van anderen, om zelf te bepalen wanneer je je bed uitkomt of wanneer je je aankleedt. En dat geldt ook voor iedereen die zorg en verpleging aan huis nodig heeft.

In de thuiszorg is dit een belangrijk uitgangspunt, samen kijken wat iemand nog wél kan, in plaats van wat iemand niet meer kan. ‘We noemen dat onze visie op positieve gezondheid’ aldus Xavier van Hoof, Wijkverpleegkundige in opleiding bij ZuidZorg. Samen met zijn cliënten en hun mantelzorgers brengt hij in kaart met welke hulpmiddelen zij allerlei dagelijkse handelingen weer zelfstandig kunnen doen, zoals zich wassen, een blouse aantrekken of medicijnen innemen.

Zelfredzaamheidkoffer

Om dit nog beter te ondersteunen is het idee van de zelfredzaamheid koffer ontstaan. Deze koffer bevat allerlei hulpmiddelen en innovatieve oplossingen voor mensen met een zorgvraag. Zoals bijvoorbeeld de druppelbril, een bril waarmee de ogen makkelijk gedruppeld kunnen worden of de knopenhaak, die het makkelijker maakt om met één hand knopen vast of los te maken. Naast hulpmiddelen bevat de koffer ook innovaties die bijdragen om zo lang mogelijk onafhankelijk thuis te wonen. Eén van de innovaties is een medicijndispenser. Een apparaat dat helpt bij de dosering van medicijnen en het juiste tijdstip van inname.

Zelfredzaamheidkoffer met hulpmiddelen

‘Met eenvoudige hulpmiddelen en slimme innovaties kunnen we mensen helpen om zo lang mogelijk onafhankelijk thuis te wonen, dat is het mooie aan de zelfredzaamheid koffer’ zegt Xavier. Na een succesvolle proef, gaan steeds meer zorgprofessionals in de thuiszorg met de koffer op pad.