ZuidZorg is geslaagd!

29 juni 2022

Certificatie in de Zorg heeft Thuiscoaching en Wijkzorg weer ge-audit op verschillende kwaliteitsnormen binnen de zorg, oftewel de ISO 9001 richtlijnen. Onze directie, medewerkers en cliënten zijn hiervoor geïnterviewd. Het was een succesvolle externe audit en ZuidZorg is met vlag en wimpel geslaagd!

Mooie conclusies werden gegeven; zo heeft ZuidZorg een duidelijk strategisch kader en liggen plannen, projecten en doelstellingen in het verlengde van dit kader. Er is een goed werkende structuur van overleg en afstemming om de voortgang te monitoren en ZuidZorg speelt actief in op ontwikkelingen in de zorgbranche (zowel bij thuiszorg als thuiscoaching). 

Vanuit het huidig cliënt tevredenheidonderzoek en de tijdens de audit gesproken cliënten blijkt dat de tevredenheid bij zowel de cliënten die thuiszorg, als ook de cliënten die thuiscoaching ontvangen, hoog is. 

Met deze uitkomsten van de audit zijn we als organisatie natuurlijk erg blij!

Chantal Goesten, bestuurder ZuidZorg: 'We hebben een laagdrempelige organisatie, die goed focust op het leveren van de kwaliteit van zorg achter de voordeur en hier zijn we trots op!'