ZuidZorg Thuiscoaching krijgt WMO-aanbesteding gegund!

12 januari 2022

Vanaf 1 april a.s. wordt Thuiscoaching één van de 5 zorgaanbieders voor de uitvoering van de WMO Begeleiding Individueel Ambulant voor de gemeente Eindhoven.

Thuiscoaching is erin geslaagd, één van de 5 geselecteerde partners te worden, waarmee de gemeente Eindhoven de begeleiding voor de komende jaren wil borgen. Aan de aanbesteding deden in totaal 13 organisaties mee en de looptijd is tenminste tot en met 2025.

Forse groei

ZuidZorg Thuiscoaching heeft de inschrijving in gezamenlijkheid gedaan met Zorgmed (samenwerkingspartner) en het Leger des Heils en Omnia (onderaannemers). Als penvoerder zijn wij het aanspreekpunt voor de gemeente. Deze gunning betekent voor de komende jaren een forse groei in de omvang van Thuiscoaching. Een mooi vooruitzicht waar we samen met onze partners graag de schouders onder zetten!