Cliëntenraad

De cliëntenraad streeft naar de beste zorg en dienstverlening voor alle cliënten van ZuidZorg. Dat betekent dat zij:
  • De gemeenschappelijke cliëntbelangen behartigt
  • U als cliënt zo nodig informeert over belangrijke zaken
  • Gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de bestuurder over onderwerpen die voor u van belang zijn
In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is dit vastgelegd.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit betrokken vrijwilligers met zeer uiteenlopende achtergronden.