Begeleiding bij dementie

Zorgtrajectbegeleiding

Als je te maken krijgt met dementie, is het fijn om op weg te worden geholpen. Onze zorgtrajectbegeleiders begeleiden mensen met dementie en hun naasten in het vinden van hun weg in de nieuwe situatie. Passend bij de cliënt en zijn of haar omgeving, kijken zij hoe de cliënt zo lang mogelijk op een prettige en veilige manier thuis kan blijven wonen. Zowel voor de cliënt zelf als voor zijn of haar mantelzorgers.

De zorgtrajectbegeleiders van ZuidZorg werken hierin samen met de zorgtajectbegeleiders van andere zorgorganisaties in het netwerk dementie Eindhoven en omgeving. Kijk hier voor meer informatie op Netwerk Dementie Eindhoven.

Wat doet een zorgtrajectbegeleider

Uitleg geven

Een zorgtrajectbegeleider begeleidt cliënten - en hun mantelzorgers - die met dementie te maken krijgen. Een zorgtrajectbegeleider komt dan bij de mensen thuis om uitleg te geven over dementie. En over vragen als: hoe ga je eigenlijk om met iemand die vaak iets vergeet of steeds hetzelfde aan je vraagt?

Regelen

Een zorgtrajectbegeleider helpt ook bij de regeltaken zoals bijv. het aanvragen van een indicatie, begeleiding naar een dagopvang of overleg met betrokken instanties als er een opname in beeld is.

Wegwijs in het zorglandschap

Een zorgtrajectbegeleider is op de hoogte van wetten en regels, de (lange) wachttijden en weet weg naar andere zorgverleners zoals ergotherapeuten. En hij/zij weet ook welke activiteiten er in de buurt worden georganiseerd rondom dementie. 

Luisterend oor

Natuurlijk biedt een zorgtrajectbegeleider ook een luisterend oor aan cliënt en mantelzorger(s) die zich zorgen maken of ervaringen willen delen.

Veelgestelde vragen

Wanneer komt een zorgtrajectbegeleider in beeld?

Een zorgtrajectbegeleider wordt ingeschakeld door de huisarts of het ziekenhuis. Als mensen zich zorgen maken over hun geheugen is het goed om dit eerst met de huisarts te bespreken. De huisarts kan onderzoek doen of doorverwijzen naar een specialist. Als er een diagnose dementie is gesteld, verwijst de huisarts of specialist door naar een zorgtrajectbegeleider.

Hoe kan ik een beroep doen op een zorgtrajectbegeleider?

Als je (een vermoeden van) dementie hebt, en je wilt graag begeleiding van een zorgtrajectbegeleider, maak dan een afspraak met jouw huisarts. De huisarts bespreekt jouw zorgen en kijkt samen met jou naar het vervolg; zijn er onderzoeken nodig of kan een zorgtrajectbegeleider al meteen worden ingeschakeld.

Ik vermoed dat er sprake is van dementie: en nu?

Wanneer je vermoedt dat er sprake is van dementie, is het goed om dit met de huisarts te bespreken. Deze doet dan onderzoek en verwijst indien nodig door naar het ziekenhuis of een zorgtrajectbegeleider.

De diagnose dementie is gesteld: en nu?

Meestal word je door de huisarts of het ziekenhuis doorverwezen naar een zorgtrajectbegeleider. Als dat niet het geval is mag je ook gerust contact opnemen met het team bij jou in de buurt via het Netwerk Dementie Eindhoven.

Contact opnemen met Netwerk Dementie Eindhoven
Hoe intensief is een zorgtrajectbegeleider betrokken?

Hoe intensief een zorgtrajectbegeleider betrokken is, wordt bepaald in samenspraak met de cliënt en de mantelzorger(s). Dat is enerzijds afhankelijk van waar de behoefte van cliënt en mantelzorger(s) ligt en anderzijds hoe de situatie is, waarin cliënt en mantelzorger(s) zich bevinden. Bij de ene cliënt komt een zorgtrajectbegeleider één keer per vier weken en bij de andere één keer per drie maanden.

Hoe lang blijft een zorgtrajectbegeleider betrokken?

In zorgtrajectbegeleider blijft in principe betrokken tot aan opname.

Wat is het verschil tussen een casemanager dementie en een zorgtrajectbegeleider?

Er is geen verschil. Het zijn verschillende benamingen voor dezelfde professionals.

Steunpilaar voor cliënt en mantelzorger

De zorgtrajectbegeleiders van ZuidZorg staan dagelijks mensen bij, die dementie hebben of een andere cognitieve aandoening.  Als een spin in het web zijn zij op de hoogte van alle afspraken rond de cliënt. Zo ondersteunen zij ouderen, zodat ze langer op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Lieke Mariën is zorgtrajectbegeleider en geeft een inkijkje in haar werk.

Langer op een prettige en veilige manier thuis wonen.