Specialistische verpleging

Bij ZuidZorg hebben we een team van professionals voor specialistische verpleging,
het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team (VTT).

De professionals van dit team maken het mogelijk om vanuit het ziekenhuis eerder naar huis te kunnen. Of juist langer met een bepaalde aandoening thuis te kunnen blijven, zonder voor behandeling of opname naar het ziekenhuis te moeten. Ook mensen die hoogcomplexe zorg thuis nodig hebben, al dan niet ondersteund door medische apparatuur, kunnen eerder vanuit het ziekenhuis naar huis.

En als je ernstig ziek bent en duidelijk is geworden dat je niet beter kunt worden, verlenen deze professionals ook de zorg om klachten zoals pijn, benauwdheid en misselijkheid zo veel mogelijk te verlichten.

Waarom het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team

  • 24 Uur per dag bereikbaar
  • Overlegpartner van huisartsen en ziekenhuizen in de regio
  • Specifieke deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg.  In nauwe samenwerking met de behandelend arts verlenen zij zorg gericht op symptoombestrijding in de palliatieve fase en sedatie.

Wat doet het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team

Het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team van ZuidZorg wordt door de transferafdeling van het ziekenhuis of de huisarts ingezet bij complexe handelingen.

  • Diverse vormen van infuusbehandelingĀ 
  • Intraveneuze voeding
  • Dialyse via buikspoeling
  • Thoraxdrainage
  • Sonde via de buikwand
  • Palliatieve zorg