Specialistische verpleging

Bij ZuidZorg hebben we twee teams van professionals voor specialistische verpleging:

 • het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team (VTT)
 • het Expertise Wondzorg Team (EWT)

Het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team

Het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team maakt het mogelijk om vanuit het ziekenhuis eerder naar huis te kunnen. Of juist langer met een bepaalde aandoening thuis te kunnen blijven, zonder voor behandeling of opname naar het ziekenhuis te moeten. Ook mensen die hoogcomplexe zorg thuis nodig hebben, al dan niet ondersteund door medische apparatuur, kunnen eerder vanuit het ziekenhuis naar huis. Zo biedt ZuidZorg ziekenhuiszorg thuis.

En als je ernstig ziek bent en duidelijk is geworden dat je niet beter kunt worden, verlenen deze professionals ook de zorg om klachten zoals pijn, benauwdheid en misselijkheid zo veel mogelijk te verlichten.

Wat is ziekenhuiszorg thuis?
Het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team van ZuidZorg wordt door de transferafdeling van het ziekenhuis of de huisarts ingezet bij complexe handelingen.

 • Diverse vormen van infuusbehandeling
 • Intraveneuze voeding
 • Dialyse via buikspoeling
 • Thoraxdrainage
 • Sonde via de buikwand
 • Palliatieve zorg

Waarom het Verpleegtechnisch Thuiszorg Team

 • 24 Uur per dag bereikbaar
 • Overlegpartner van huisartsen en ziekenhuizen in de regio
 • Specifieke deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg.  In nauwe samenwerking met de behandelend arts verlenen zij zorg gericht op symptoombestrijding in de palliatieve fase en sedatie.

Het Expertise Wondzorg Team

De professionals van dit team richten zich op complexe wondzorg; wonden die gezien de complexiteit en genezingsverwachting specifieke zorg nodig hebben. Het Expertise Wondzorg Team wordt ingeschakeld door de specialist in het ziekenhuis of de huisarts. Het team verleent de zorg die nodig is om een complexe wond zo snel en goed mogelijk te genezen. Hierbij werken zij nauw samen met onze wijkteams en andere thuiszorgorganisaties in de regio.

Het Expertise Wondzorg Team verzorgt op verzoek van zorgorganisaties ook scholingen met betrekking tot verschillende wondtypes, technieken en materialen. De scholingen worden afgestemd op het niveau van de deelnemers.

Wat doet het Expertise Wondzorg Team?
Het Expertise Wondzorg Team wordt ingeschakeld door de specialist in het ziekenhuis of de huisarts voor o.a. de volgende soorten wonden:

 • Brandwonden
 • Open beenwond
 • Diabetische voetwond
 • Posttraumatische/ chirurgische wonden
 • Doorligwonden (decubitus)
 • Oncologische wonden

Waarom het Expertise Wondzorg Team

 • Gespecialiseerd op het gebied van complexe wondzorg
 • Behandeling op locatie in Veldhoven of, indien beter passend, aan huis
 • Samenwerkingspartner van ziekenhuizen, huisartsen en andere thuiszorgorganisaties in de regio
 • Scholingen voor zorgorganisaties op aanvraag