Gespecialiseerde Verpleging

Het Verpleeg Technisch Thuiszorgteam (VTT) van ZuidZorg biedt 24 uur per dag hoogcomplexe verpleegtechnische en palliatieve zorg in alle leeftijdscategorieën. 

Onze Kracht

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor cliënten en artsen. Binnen 1 dag kunnen we hoogcomplexe zorg starten omdat wij alle expertise in huis hebben, flexibel zijn en denken in oplossingen. Specialisten kunnen erop vertrouwen dat het Verpleeg Technisch Thuiszorgteam van ZuidZorg het ziekenhuisbeleid thuis voortzet. Wij werken altijd in opdracht van een arts. Cliënten en hun naasten weten dat ze door echte professionals worden behandeld, verpleegd en begeleid.

Thuis herstel je sneller

Thuis in je eigen omgeving herstel je sneller en beter. Vanwege infectiegevaar en valrisico’s is het ziekenhuis vaak niet de beste plek. Mensen thuis krijgen minder complicaties, en patiënten zijn tevredener over de zorg. Met het VTT team kan iedereen in zijn vertrouwde omgeving zorg ontvangen op ieder tijdstip van de dag.