Kindzorg thuis

Wanneer is een patiëntje klaar om naar huis te gaan? Dat is natuurlijk per situatie verschillend. Maar wellicht eerder dan gedacht wanneer de zorg thuis kan worden gegeven door hooggekwalificeerde, kleinschalige teams die in staat zijn de meest complexe zorg thuis te bieden. Het VTT team (verpleegkundig thuiszorg team) van ZuidZorg!
Het VTT Kindzorg team is gespecialiseerd in het bieden van medisch specialistische zorg aan kinderen tot 18 jaar. Wij helpen kinderen, ondanks hun ziekte of aandoening, zo goed mogelijk in het dagelijkse leven te functioneren. Zorg wordt daarom niet alleen thuis maar ook op school of op een kinderdagverblijf geboden. 
U kunt hierbij denken aan:
 • Het inbrengen van een katheter
 • Het inbrengen en verwisselen van een neus-maagsonde en het toedienen van sondevoeding
 • Het begeleiden bij eetproblematiek
 • Het verwisselen en verzorgen van een PEG sonde en Mic-key button
 • Het aanleggen van een infuus en het toedienen van (pijn)medicatie via het infuus
 • Medicatie toedienen via injectie of zalven
 • Zuurstof toediening/peppen/vernevelen
 • Wondzorg
 • Diabeteszorg
 • Terminale zorg
 • Psycho-sociale zorg voor kind en ouder